Hoe wij werken

YOEP is er voor jou

kinderen en jongeren,
ouders en verzorgers,
professionals en scholen

Wat kan je van ons verwachten?

YOEP is er voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen die vastlopen in hun functioneren. Maar YOEP biedt meer. We zijn voornamelijk actief op het raakvlak van het gezin met het onderwijs en de zorg. Wij bieden daarom ook indien nodig begeleiding aan ouders. En ook de school kan door YOEP bij de behandeling betrokken worden.

Samen met iedereen streven we naar een zo kort mogelijk traject met een zo optimaal mogelijk resultaat.

Waarvoor kan je terecht?

Je kunt bij ons terecht voor veel verschillende soorten problemen. We noemen ze hieronder:

Autisme

ADHD

Angsten

Depressieve klachten

Trauma

Moeite op school

School uitval

Gepest worden

Boosheid

En nog meer

Aanmelden nieuwe cliënt


Voor de volgende problemen verwijzen we je graag naar andere zorgaanbieders:

Verslavingszorg, ernstige suïcidaliteit, eetstoornissen, psychose of van tevoren al bekende persoonlijkheidsstoornis en hechtingsstoornissen.
Tevens doet YOEP geen onderzoek naar leerstoornissen, denkend aan Dyscalculie, Dyslexie en NLD. Net zoals spraak- en taalstoornissen, denkend aan TOS.

Je kan bij YOEP terecht als je tussen 6 en 23 jaar bent.

Je bent aangemeld bij YOEP, wat gebeurt er nu?

Je huisarts of het wijkteam heeft je aangemeld bij YOEP, of je hebt dit zelf met behulp van je ouders gedaan. Er volgen nu een paar stappen, voordat we aan de slag kunnen:

1

Aanmelding en verwijzing

Nadat je bij YOEP aangemeld bent met een verwijzing, wordt er door ons binnen een week contact opgenomen met je ouders. Of met jou als je 16 jaar of ouder bent.

2

Pre-intake

We kijken dan of jouw probleem inderdaad bij YOEP behandeld kan worden en je dus bij ons aan het juiste adres bent. We noemen dit de pre-intake ofwel screening.

3

Formulieren en toestemming

Als dit het geval is, ontvangen jij en je ouders formulieren die ingevuld aan ons teruggestuurd moeten worden. Ook een vragenlijst, het zogenaamde FunctioneringsProfiel, moeten jullie invullen. Daarna krijg je op internet een Portal waarin jullie toestemming gaan geven om door YOEP behandeld te worden.

4

Intake

Als we al jouw gegevens ontvangen hebben, gaan we een eerste gesprek voeren; dit is de intake.

5

Behandelplan

Hierna wordt een plan opgesteld waarmee we gaan werken om jouw problemen op te lossen. Dit kan samen met je ouders en school indien nodig.

6

Behandelingen

Nadat we dit plan samen met jou besproken hebben, starten we met de behandelingen. Dit zullen gesprekken zijn en mogelijk ook verschillende onderzoeken.

Waar werken we?

Hieronder vind je een overzicht van de regio’s waar wij werken:

Regio Holland-Rijnland

Als je in deze regio woont, dan word je aangemeld bij YOEP in Leiderdorp.

Regio Amstelveen-Aalsmeer, Amsterdam-DUO-Zaanstreek Waterland

Als je in deze regio woont, dan word je aangemeld bij YOEP in Amstelveen.

Regio Midden-Holland en Zuid-Holland Zuid

Als je in deze regio woont, dan word je aangemeld bij YOEP in Zoetermeer.

Regio Haaglanden

Als je in deze regio woont, dan word je aangemeld bij YOEP in Voorburg of Zoetermeer.

Regio Gooi en Vechtstreek

Als je in deze regio woont, dan word je aangemeld bij YOEP in Bussum.

Wachttijden

Bij YOEP hebben we geen wachtlijsten; in principe kan je vrij snel bij ons in behandeling komen. Waar we hebben wel te maken met wachttijden. Er kan namelijk wachttijd zitten tussen je aanmelding en de intake. Dit heeft te maken met de pre-intake, maar ook met de agenda’s van onze behandelaren, het retour ontvangen van de formulieren die we nodig hebben en de toestemming die jij en je ouders eerst moeten geven. Na de aanmelding nemen wij zo spoedig mogelijk contact op om het traject in gang te zetten.

Op dit moment kun je uitgaan van deze wachttijden*:
– Regio Haaglanden: SGGZ gemiddeld vier weken
– Regio Amstelveen-Aalsmeer, Amsterdam-DUO-Zaanstreek Waterland: SGGZ gemiddeld twaalf weken.  Begeleiding en behandeling, gemiddeld twee weken.
– Regio Midden-Holland: SGGZ gemiddeld acht weken
– Regio Zuid-Holland Zuid: SGGZ gemiddeld vier weken
– Regio Gooi en Vechtstreek: SGGZ gemiddeld acht weken. Begeleiding en behandeling, gemiddeld twee weken
– Regio Holland Rijnland: SGGZ gemiddeld acht weken

Voor alle regio’s geldt dat we een wachttijd van zes weken hebben voor 18- tot 23-jarigen.

*aan dit overzicht kunnen geen rechten ontleend worden.

Bij vragen kun je contact opnemen met ons aanmeldteam op telefoonnummer 088 9723 777.

FunctioneringsProfiel

YOEP maakt gebruik van een online vragenlijst, het zogenaamde FunctioneringsProfiel. Na je aanmelding bij YOEP word je gevraagd om deze lijst in te vullen. Ook je ouders en je school worden gevraagd om deze vragen te beantwoorden.
De vragen gaan over hoe je thuis, op school en in je vrije tijd functioneert; hierdoor wordt er een soort overzichtsfoto gemaakt van jou.
Aan de hand van de antwoorden hierop, krijgen we al meteen vanaf het begin een goede indruk van de problemen. Hierdoor kunnen we gerichte adviezen geven en een goed behandelplan voor jou opstellen.

Financiering

Aan de behandeling bij YOEP zijn uiteraard kosten verbonden.

• Als je jonger dan 18 jaar bent, worden deze kosten vergoed door de gemeente.

• Als je 18 jaar of ouder bent, is het afhankelijk van de verzekeringsmaatschappij die je hebt of je zelf moet betalen of niet. Iedereen die 18 jaar of ouder is, is verplicht om een zorgverzekering af te sluiten.

Ben je verzekerd bij
o ONVZ (ONVZ Zorgverzekeraar, VvAA zorgverzekering, PNOzorg)
o ENO (Salland Zorgverzekeringen, HollandZorg, ZorgDirect)
o Zorg en Zekerheid (Zorg en Zekerheid Zorgverzekeraar)
dan sturen wij de rekening naar hun. Deze verzekeringen vallen onder VRZ Zorginkoop. YOEP heeft met hun een contract en daarom betalen zij de rekening aan ons.

Ben je ergens anders verzekerd, dan sturen wij de rekening via Famed naar jou, en moet je de rekening zelf betalen. Neem contact op met je verzekering om na te gaan hoeveel je verzekering vergoedt, want dit hangt af van de soort verzekering (polis) die je hebt gekozen. Iedere verzekeraar heeft eigen regels en vergoedingen. Het is belangrijk dat je zelf vooraf goed uitzoekt wat die regels zijn, en wat wel en niet vergoed wordt!

Meer weten?

Wil je weten of YOEP jou kan helpen? Neem dan gerust contact met ons op.

Contact