Samenwerking Groei & Glunder

Groei & Glunder voegt zich bij YOEP

YOEP en Groei & Glunder hebben dezelfde missie om de jeugdzorg in Nederland te verbeteren, zorgeloze zorg te bieden aan gezinnen, en niet alleen de cliënten maar ook de eigen collega’s te laten groeien en ontwikkelen. Door de krachten te bundelen staan we als organisatie(s) sterker én kunnen we gezinnen beter helpen door het bieden van een breed aanbod van integrale jeugdhulp en GGZ, welke van grote toegevoegde waarde is voor de huidige jeugdzorg. De NZa heeft goedkeuring gegeven en YOEP is de nieuwe eigenaar geworden van Groei & Glunder.

VOOR CLIËNTEN, OUDERS EN VERZORGERS
Groei & Glunder en YOEP behouden hun eigen naam en identiteit en blijven hun huidige zorg bieden. Voor jongeren en gezinnen in zorg geldt dat de zorg die zij nu krijgen op dezelfde wijze wordt voortgezet, met voor hen dezelfde bekende professionele medewerkers. De continuïteit en kwaliteit worden onveranderd gewaarborgd. Voor de kinderen, jongeren en gezinnen die bij ons onder begeleiding zijn zal er dan ook niets veranderen.

VOOR VERWIJZERS De krachtenbundeling van Groei & Glunder en YOEP zal meer integrale hulp opleveren. Zo zal Groei & Glunder haar ambulante hulp gaan versterken middels het bieden van behandeling en diagnostiek. Zodra hier meer over bekend is zullen verwijzers hierover geïnformeerd worden. Voor nu zal er voor verwijzers geen wijziging optreden; de verwijzingen blijven lopen via Groei & Glunder en YOEP zelf.

Meer weten?

Voor meer informatie over onze organisaties kijkt u op www.yoep.nl en www.groeienglunder.nl.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen via info@yoep.nl of info@groeienglunder.nl.

Naar de website van Groei & Glunder