Aanbod

Hoe YOEP werkt

Bij YOEP werken we op het snijvlak van onderwijs en zorg. We bieden hulp aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen met ontwikkelingsproblematiek. Bij YOEP vinden we het belangrijk dat iedereen zo zelfstandig mogelijk in de maatschappij kan functioneren. 

YOEP biedt een divers aanbod waaronder: BGGZ, SGGZ, trainingslocatie, wendbaar ambulant team, scheidingspoli en een speciaal traject voor thuiszitters.

Op deze pagina lees je meer over ons aanbod en hoe wij iets voor jou kunnen betekenen.

Naschoolse trainingslocatie voor jongeren uit het VO

Onze trainingslocaties werken op het snijvlak van zorg en onderwijs. Wij bieden specialistische begeleiding en behandeling voor jongeren met een (vermoeden van) internaliserende psychiatrische problematiek zoals:
– ADD
– ADHD
– Angst
– Depressie
– Autismespectrumstoornis (ASS)

Het trainingsprogramma van YOEP kan het verschil maken door een verandering in gang te zetten met blijvende effecten, zodat de jongere zelf de regie weer terugkrijgt. Hierbij leggen we de focus op het vergroten van het zelfvertrouwen van de jongeren. We doen dit samen met en voor de jongere, ouders en eventueel de school.

Internaliserende psychiatrische problematiek zoals ADD, ADHD en autismespectrumstoornissen werken bij iedereen anders. Daarom is onze gespecialiseerde begeleiding en behandeling op de trainingslocatie maatwerk. De zorgbehoefte en hulpvraag vanuit de jongere staan centraal. Het programma voor de begeleiding en/of behandeling passen we hierop aan.

BGGZ en SGGZ

YOEP geeft advies, stelt diagnoses en behandelt psychische problemen van kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Onze behandelingen vinden plaats volgens het Generalistische Basis (BGGZ) en specialistisch GGZ (SGZZ). Kinderen, jongeren en jongvolwassenen hebben het meeste baat bij een behandelingstraject dat aansluit op hun persoonlijkheid en situatie. Samen met onze regiebehandelaars, orthopedagogen, psychologen en gedragstherapeuten gaan we op zoek naar het beste traject. Zo biedt YOEP professionele hulp bij onder andere:
– Hyperactiviteit
– Autismespectrumstoornis (ASS)
– Rouwverwerking
– Angst
– Depressie
– Negatief zelfbeeld
– Emotieregulatie

Wendbaar ambulant team

Onze medewerkers van het wendbaar ambulante team bieden behandeling of begeleiding op de locatie aan waar het nodig is. Dit kan op school, thuis, onze locatie of zelfs op de sportvereniging zijn. Ons team is er voor kinderen en jongeren met de leeftijd van 4 tot en met 18 jaar. 

De basis van de begeleiding of behandeling ligt in het vergroten van de kennis en gedragsverandering bij de jongere en het gezin. Daarbij werken we systeemgericht, oplossingsgericht met elementen uit de cognitieve gedragstherapie. Daarnaast volgen we de aanpak van geweldloos verzet. De behandeling van het ambulante team staat onder supervisie van een gedragswetenschapper. Onze behandeling vindt plaats op locatie zoals thuis en op school.

We bieden behandeling en begeleiding op de volgende gebieden:
– Behandeling bij angst, somberheid en een laag zelfbeeld
– Het verbeteren van het opvoedkundig klimaat
– Het versterken van de opvoedvaardigheden van de ouders
– Pyscho-educatie over bijvoorbeeld ASS en ADHD
– Het vergroten van het probleemoplossend vermogen en zelfstandigheid
– Handelingsadviezen voor scholen voor omgang met ontwikkelingsproblematiek

Doorstart, aanbod voor thuiszitters uit het VO

Bij YOEP hebben we een speciaal programma ontwikkeld voor jongeren die (dreigen te) vastlopen in het onderwijs. Veel voorkomende schoolproblematiek zoals prikkels en depressie kunnen zorgen voor een onoverbrugbare achterstand van schoolwerk. Jongeren werken bij ons op een rustige locatie onder begeleiding van zorgprofessionals en onderwijs-deskundige. We onderhouden contact met school, zodat de lesstof zo veel mogelijk aansluit. Daarnaast werken onze zorgprofessionals met de jongere aan specifieke problematieken.

De scheidingspoli

Op elk moment voor, tijdens en na de scheidings is begeleiding mogelijk vanuit onze scheidingspoli. Er zijn gesprekken met zowel ouders als met de kinderen. Tijdens het echtscheidingsproces wordt er gekeken naar welke afspraken bij de ouders en de kinderen passen. Daarbij houden we rekening met karakter, de omgeving en eventuele ontwikkelingsproblematieken.

We bieden vier verschillende vormen van begeleiding waaronder het verwerken van rouw, het oplossen van conflicten en het apart invullen van het ouderschap. Daarbij ligt de focus op onderlinge communicatie en de communicatie naar de kinderen toe. Ook wanneer ouders een nieuw gezin gaan vormen kunnen wij in gesprek gaat om dit te begeleiden. Ben je op zoek naar meer informatie over onze scheidingspoli en wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Meer weten?

Wil je weten of YOEP jou kan helpen? Neem dan gerust contact met ons op.

Contact