Voor verwijzers

Bent u arts of werkt u in een wijkteam? Op deze pagina informeren we u graag over het doorverwijzen van een patiënt naar YOEP en over enkele specifieke diensten die YOEP aanbiedt. Wij streven naar een goede samenwerking met u als (huis)arts en andere verwijzers, zodat we gezamenlijk de best mogelijke zorg kunnen bieden in onze regio’s.

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op, wij helpen u en uw cliënt graag verder.

Direct naar

YOEP biedt (ambulante) geestelijke gezondheidszorg en J&O begeleiding/behandeling aan kinderen, jongeren en (jong)volwassenen met een (vermoeden van) ontwikkelingsproblematiek en/of psychologische problemen.

Onze diensten omvatten onder andere diagnostiek, behandeling en begeleiding bij diverse psychische en gedragsproblemen, zowel Basis GGZ, Specialistische GGZ als Jeugd & Opvoedhulp, afhankelijk van de complexiteit en ernst van de problematiek.

Alles onder één dak

Binnen de YOEP-groep zijn er meerdere organisaties die zich richten op integrale (jeugd) hulp en GGZ.

Omdat we binnen de YOEP-groep zowel BGGZ, SGGZ als Jeugd- & Opvoedhulp bieden, kan de volledige begeleiding en behandeling onder één dak plaatsvinden. We werken met kleinschalige autonome teams van kwalitatief sterke professionals.​ Onze teams bestaan uit o.a. Kinder- en Jeugdpsychiaters, Artsen, GZ-psychologen, Psychologen, Orthopedagogen, Ouderbegeleiders, Ambulant Jeugdhulpverleners, Systeemtherapeuten en Onderwijscoaches.

Wij geloven in een integrale benadering van de problemen waarmee kinderen, jongeren en jongvolwassenen te maken kunnen krijgen. Hierbij werken wij nauw samen met de jongeren zelf, hun families, scholen en andere betrokkenen om de best mogelijke zorg te bieden.

Contra-indicaties

Door de laagdrempeligheid die wij voorstaan kunnen we helaas niet iedereen helpen.
Onderstaande kan binnen ons GGZ aanbod reden zijn voor een afwijzing of advies doorverwijzing naar een gericht expertisecentrum:

 • Crisisgevoeligheid
 • Suicidaliteit
 • Psychotische kenmerken
 • LVB
 • Verslaving
 • Eetstoornissen
 • NAH problematiek
 • Sommige leer- spraak, en taalstoornissen
 • Hechtingsstoornissen

Bij twijfel is overleg met ons aanmeldbureau uiteraard mogelijk

Basis GGZ en specialistische GGZ

YOEP biedt ondersteuning bij alle hulpvragen binnen de BGGZ, SGGZ voor uw patiënten in de leeftijd van 6-18 jaar.

De Praktische GGZ biedt ondersteuning voor zowel kind, jeugd als volwassenen GGZ.

Jeugd & opvoedhulp

YOEP biedt ambulante begeleiding en behandeling voor uw patiënten in de leeftijd van 6-23 jaar.

Groei & Glunder biedt ambulante school-, groep- en gezinsbegeleiding aan kinderen in de leeftijd van 5 tot 15 jaar oud en hun ouders.

Verwijzen

U kunt uw patiënt eenvoudig naar een van de YOEP-organisaties.

ZorgDomein

Op ZorgDomein kunt u uw patiënten verwijzen naar zowel YOEP, De Praktische GGZ als naar Groei & Glunder. Hierop staat het volledig zorgaanbod met betrekking tot geestelijke gezondheidszorg.

Wachttijden

Per hulpvraag en regio is er sprake van verschillende wachttijden. Wij doen er alles aan om de wachttijd zo kort mogelijk te houden. Op onze locatie pagina’s vind je de actuele wachttijden.

Beschikbaarheidswijzers gemeenten

Per regio zijn verschillende beschikbaarheidswijzers waar onze wachttijden in vermeld staan.

Waar is de YOEP-groep actief?

De YOEP-groep is actief in de regio’s:

 • Zuid-Holland Zuid
 • Midden-Holland
 • Haaglanden
 • Holland Rijnland
 • Amsterdam
 • Amstelveen
 • Gooi en Vechtstreek
 • Alphen aan den Rijn
 • DUO (Diemen, Uithoorn, Oud-Amstel)
 • Haarlemmermeer
 • Lansingerland
 • Lekstroom
 • Rivierenland
 • Utrecht West
 • Zaanstreek Waterland

Contact

Hulpvragen

Uitgelichte programma’s

Binnen de YOEP-groep hebben we speciaal ontwikkelde programma’s:

Therapievormen binnen de behandeling

Lees meer over diverse therapievormen die wij kunnen toepassen in de behandeling.

Veelgestelde vragen

Door de laagdrempeligheid die wij voorstaan kunnen we helaas niet iedereen helpen.

 • Crisisgevoeligheid
 • Suicidaliteit
 • Psychotische kenmerken
 • LVB
 • Verslaving
 • Eetstoornissen
 • NAH problematiek
 • Sommige leer- spraak, en taalstoornissen
 • Hechtingsstoornissen

Bij twijfel is overleg met ons aanmeldbureau uiteraard mogelijk.

Bekijk onze actuele wachttijden op de pagina Wachttijden of bij de desbetreffende locatie.

Op de pagina Hoe gaat YOEP te werk? staat stap voor stap aangegeven wat men kan verwachten nadat u uw patiënt naar ons heeft door verwezen.