Genderdysforie

Jezelf identificeren als man of vrouw is niet voor iedereen een vanzelfsprekendheid. Als jij je niet comfortabel voelt bij het geslacht waarmee je geboren bent en regelmatig een gevoel van vervreemding ervaart in je eigen lichaam, dan kan er sprake zijn van genderdysforie.

Herken je dit?

Bij genderdysforie voelt iemand zich niet verbonden met het geslacht dat hen bij geboorte is toegewezen. Het is belangrijk om te benadrukken dat genderdysforie geen geestesziekte is, maar wel kan leiden tot psychische problemen. De intense gevoelens kunnen leiden tot depressieve gevoelens en angstklachten. Soms is er een wens om lichamelijke aanpassingen te maken, zoals het verwijderen of verkrijgen van borsten.

Genderdysforie kan al op jonge leeftijd merkbaar zijn. Kinderen en jongeren die worstelen met hun genderidentiteit kunnen baat hebben bij passende begeleiding en ondersteuning.

Genderdysforie kan tijdens de pubertijd voor uitdagingen zorgen. Het is belangrijk om te begrijpen dat er verschillende behandelopties en ondersteuningsmogelijkheden zijn voor deze groep jongeren.

Hoe kan YOEP mij helpen?

Bij YOEP hebben wij enkele specialisten op het gebied van genderdysforie. Wij begrijpen dat het een complexe en persoonlijke kwestie is. We zijn er om te helpen en ondersteunen.

* Wij hebben geen samenwerking met medische centra en wij kunnen geen indicatiestelling afgeven. Daarnaast kunnen we bij YOEP geen deskundigenverklaring afgeven voor het wijzigen van geslachtsregistratie.

Mogelijke behandelingen

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een vorm van psychotherapie die je helpt om op een andere manier naar problematische situaties te kijken en er anders mee om te gaan. Het uitgangspunt van CGT is dat onze gedachten invloed hebben op hoe we ons voelen en hoe we ons gedragen. Door het onderzoeken, bespreken en veranderen van gedachten en gedrag, kun je leren om negatieve denkpatronen te herkennen en te veranderen, wat op zijn beurt kan leiden tot positievere emoties en gezonder gedrag.

EMDR is een therapie die gebruikmaakt van oogbewegingen, geluiden of aanrakingen om de verwerking van traumatische herinneringen te bevorderen. Gedurende een EMDR-sessie word je begeleid door een ervaren therapeut. Tijdens de sessie richt je je aandacht op de traumatische herinnering terwijl je tegelijkertijd wordt blootgesteld aan afleidende prikkels, zoals oogbewegingen of geluiden. Dit proces helpt om de emotionele lading van de traumatische herinnering te verminderen en nieuwe, gezondere associaties te vormen.

Psychomotorische therapie kenmerkt zich door doen en ervaren waarbij bewegen en het lichaam ingezet worden. Je komt letterlijk en figuurlijk in beweging en staat stil bij je ervaringen. Tijdens de PMT worden oefeningen vanuit sport, spel en lichaamsgerichte oefeningen ingezet. Herkennen, verwoorden en begrijpen van lichaamssignalen, gevoelens en gedragspatronen staat daarbij centraal. Er wordt geoefend om tot nieuwe ervaringen, inzichten en gedrag te komen.

Beeldende therapie is een vorm van therapie waarbij creatieve expressie wordt gebruikt als middel voor emotionele groei en zelfontwikkeling. Door het werken met verschillende kunstmaterialen en technieken, zoals schilderen, tekenen en boetseren, kunnen cliënten hun innerlijke wereld verkennen en uiten.

Oplossingsgerichte therapie is een vorm van therapie die zich richt op het vinden van oplossingen en het versterken van de krachten en hulpbronnen. In plaats van te focussen op problemen, helpt deze therapie om hun gewenste toekomstige resultaten te ontdekken en kleine stappen te zetten om deze doelen te bereiken. Onze therapeut stelt vragen en luistert actief naar je om te helpen je eigen sterke punten en mogelijkheden te vinden en te gebruiken. Oplossingsgerichte therapie is kortdurend en helpt jou om positieve veranderingen aan te brengen en je zelfvertrouwen en zelfstandigheid te vergroten.

Welke behandeling past bij jou?

Een medisch professional bekijkt jouw hulpvraag en bepaalt samen met jou de behandelingen. Een behandeltraject is gericht op het omgaan met de huidige situatie en op het voorkomen en verminderen van de klachten. Hierbij werken we met individuele en/of groepsbehandelsessies, waarbij we ook school en ouders nadrukkelijk betrekken. Behandelingen zoals hiernaast staan omschreven, kunnen hier onderdeel van zijn.

Hoe verloopt het behandeltraject?

Je kunt bij de YOEP-groep terecht met een verwijzing van een specialist. Maar wat gebeurt er daarna?

Veelgestelde vragen

Vragen? Bijvoorbeeld over de vergoedingen & eigen risico, hoe je je bij ons kunt aanmelden of met welke zorgverzekeraars wij contracten hebben?

Wachttijden

Wachten is nooit prettig, vooral als je snel geholpen wilt worden. Per hulpvraag en regio kan er sprake zijn van verschillende wachttijden. Wij doen we er alles aan om de wachttijd zo kort mogelijk te houden. Op onze locatie pagina’s vind je de actuele wachttijden.

YOEP helpt ook bij