Kwaliteit

We willen bij YOEP de best mogelijke hulp geven. Onze medewerkers volgen daarom voortdurend opleidingen en cursussen. Ook innovatie speelt daarbij een belangrijke rol.

Kwaliteit is belangrijk

We willen bij YOEP de best mogelijke hulp geven. Onze medewerkers volgen daarom voortdurend opleidingen en cursussen. Ook innovatie speelt daarbij een belangrijke rol. 

Om de kwaliteit van de geboden hulp te waarborgen heeft YOEP een kwaliteitsstatuut. Dit statuut is verplicht en wordt officieel getoetst. Het beschrijft wat er geregeld moet worden op het gebied van kwaliteit en verantwoording. 

Als professionele organisatie voor geestelijke gezondheidszorg wil YOEP u zo goed mogelijk ondersteunen. Toch kan het zijn dat er tijdens uw begeleiding of behandeling dingen gebeuren die u als onjuist of onterecht ervaart. Als u klachten of gevoelens van ongenoegen heeft, willen we dit graag weten en bespreekbaar maken. YOEP ziet klachten als een belangrijk hulpmiddel om onze dienstverlening te verbeteren. Samen met u zoeken we naar een oplossing voor het probleem.

Er zijn verschillende mogelijkheden om uw ongenoegen of klacht aan ons kenbaar te maken.

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basis- ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

Interne klachtenfunctionaris
Bereikbaar via: info@yoep.nl