Zorg & Onderwijs

Wanneer kinderen of jongeren vastlopen op meerdere leefgebieden kan dat zorgen voor de nodige onrust in huis en op school. Bij YOEP bieden we uitgebreide begeleiding op het snijvlak van zorg en onderwijs. We kijken naar de hulpvraag en de behoefte van het kind, de jongere en de ouders/verzorgers en kiezen daarbij de best passende begeleiding. We vinden het belangrijk dat kinderen en jongeren hun eigen weg kunnen vinden in de maatschappij en dat ze zich kunnen blijven ontwikkelen. Onderwijs speelt daarbij een belangrijke rol.   

Voor wie

Onze begeleiding op het snijvlak van zorg en onderwijs is er voor kinderen en jongeren met een leeftijd van 6 tot en met 18 jaar. We zijn er voor kinderen en jongeren die een steuntje in de rug kunnen gebruiken op het gebied van groei en ontwikkeling, maar we zijn er ook voor jongeren die vastlopen op het gebied van onderwijs. YOEP biedt naast begeleiding op onze eigen locaties ook ambulante begeleiding, zoals school of thuis. Hierbij bieden we diverse programma’s die specifiek aansluiten op bepaalde leeftijdsgroepen. Zo bieden we groepsbegeleiding voor kinderen van 2 tot en met 5 jaar, schoolbegeleiding voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar en hebben we diverse programma’s voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar die vastlopen in het onderwijs.   

Ben je benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?  

Benieuwd voor wat YOEP voor jou kan betekenen? We bieden diverse programma’s en soorten begeleiding gebaseerd op de leeftijd van de kinderen en jongeren.  

Als je het gevoel hebt dat je thuis of op school vastloopt, dan kun je soms een extra steuntje in de rug gebruiken. Onze medewerkers van het Wendbaar Team kunnen je daarbij helpen. Zij bieden ambulante behandeling of begeleiding op school, thuis of zelfs op je lokale sportvereniging. 

Wanneer je tijdelijk niet in staat bent om de lessen in het voortgezet onderwijs -geheel of gedeeltelijk- te volgen, dan kan een snelle interventie het verschil maken. In samenwerking met de betreffende school zorgt YOEP ervoor dat de jongere toch bij kan blijven met het reguliere lesprogramma.

Het Doorstart programma van YOEP helpt de jongere bij onder andere: Depressie, autisme of angstproblematiek die de schoolgang kunnen belemmeren.

Wanneer je vastloopt op meerdere gebieden in je leven, zoals op school en thuis dan is er vaak sprake van een neerwaartse spiraal die moeilijk te doorbreken is. Het trainingsprogramma van YOEP kan dan het verschil maken door een verandering in gang te zetten met blijvende effecten, waardoor je zelf de regie weer terugkrijgt.  

Op onze Trainingslocatie bieden wij specialistische begeleiding en behandeling voor jongeren met een (vermoeden van) problematiek als: ADD, ADHD, angst, depressie en Autismespectrumstoornis (ASS).

De professionals die werken bij YOEP hebben meestal een achtergrond in zowel het onderwijs als de zorg. Zij spreken zowel onderwijs- als zorgtaal en dit helpt om integraal en gericht te kunnen werken om zo partijen met elkaar te verbinden.

Groei & Glunder (onderdeel van de YOEP-groep) biedt naschoolse groepsbegeleiding waar kinderen (6-12 jaar) gestructureerd kunnen samen spelen, sociale emotionele vaardigheden leren ontwikkelen en succeservaringen opdoen. Elk kind werkt aan zijn persoonlijke doelen in groepsverband en stroomt ook weer uit als deze doelen zijn behaald. In sommige gevallen kan het kind uitstromen naar een BSO+ en daar biedt Groei & Glunder de mogelijkheid om deze overgang te begeleiden.  

Het leven van een kind speelt zich voor een groot deel af of op school. Het kan natuurlijk voorkomen dat je kind even niet zo lekker in zijn vel zit en dat kan weer effect hebben op het gehele gezin. Bij YOEP bieden we schoolbegeleiding. We passen onze begeleiding aan op basis van de behoefte van het kind en de ouders/verzorgers. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat we letten op de interactie met andere leerlingen in de klas, maar ook dat we één op één werken aan het vergroten van het zelfvertrouwen.  

Onze begeleiding helpt bij o.a.:

  • Sociale problemen
  • Psychische problemen
  • Gedragsproblemen
  • Ontwikkelingsproblemen
  • Verstoorde relatie tussen kind & verzorger

Locaties bij jou in de buurt

De YOEP-groep heeft inmiddels 18 locaties en is werkzaam in 7 regio’s in Nederland. De locatie waar je terecht kunt, is afhankelijk van je hulpvraag. Wil je meer weten over de YOEP locaties of ben je benieuwd waar YOEP bij jou in de buurt zit? Bekijk dan onze locaties.

Per zorgaanbod en/of regio zijn er verschillende wachttijden bij YOEP. Deze zijn terug te vinden op de locatie-pagina’s.

Gerelateerd