Groepsbehandeling – Jonge kind

Als samenspelen even niet zo vanzelfsprekend is

Behandelgroep Jonge Kind biedt groepsbehandeling voor kinderen van 2,5 t/m 5 jaar met ontwikkelings- en/of gedragsproblemen. Middels de gestructureerde, voorspelbare en stimulerende omgeving van de dagbehandeling leert het kind spelenderwijs nieuwe vaardigheden op de diverse ontwikkelingsgebieden en worden het probleemoplossend vermogen en de zelfstandigheid van het kind vergroot.

De groepsbegeleiding van YOEP helpt

De kinderen die naar de groepsbehandeling komen hebben in sterke mate behoefte aan structuur, grenzen, regels en positieve bekrachtiging. Er wordt daarom geoefend met vaardigheden die nodig zijn om deel te kunnen nemen aan een reguliere vorm van groepsopvang. Denk hierbij aan: sociale-, executieve- en emotie-regulatie vaardigheden. Er wordt in fasen toegewerkt naar dit doel. Competentiegericht- en oplossingsgericht werken zijn hierbij uitgangspunt. De kinderen krijgen een vast dagprogramma aangeboden. Het individuele behandelingsplan van het kind is leidend in het methodisch handelen.  

Hoe gaat onze groepsbegeleiding te werk?

Ieder kind behaalt in groepsverband via diens persoonlijke behandelplan zijn behandeldoelen en na ongeveer een jaar stromen de kinderen weer uit. Mochten de doelen dan nog niet volledig behaald zijn, wordt er gekeken naar een passende vervolgplek. Indien de groepsbehandeling niet aansluit op de behoeften en ontwikkeling van het kind kan er eerder uitgestroomd worden naar een passendere vervolgplek. Het doel van de jonge kind behandelgroep is tweeledig:      

Groepsbehandeling is om kinderen vaardigheden te leren die zij nodig hebben in het kunnen functioneren in een groep. Daarnaast is het een plek waar kinderen de structuur geboden wordt die ze nodig hebben om deze vaardigheden te kunnen leren. Binnen de groepsuren worden 2 uren besteed aan behandeling. Dit kan plaatsvinden 1-op-1 of in groepjes, afhankelijk van de behandeldoelen.  

Voor wie?

De groepsbegeleiding van YOEP is er voor kinderen van 2 tot 5 jaar die behoefte hebben aan structuur en regelmaat. Kinderen van het speciaal (basis) onderwijs kunnen bij ons terecht om gestructureerd te leren samenspelen en om sociale vaardigheden te ontwikkelen.  

Deze behandeling wordt aangeboden bij:

Lees meer over de verschillende begeleidingsvormen die wij kunnen toepassen in de behandeling. Deze zijn zowel individueel gericht en/of op het gezin of andere netwerken (bijvoorbeeld school).

Hoe verloopt het behandeltraject?

Je kunt bij de YOEP-groep terecht met een verwijzing van een specialist. Maar wat gebeurt er daarna?

Veelgestelde vragen

Vragen? Bijvoorbeeld over de vergoedingen & eigen risico, hoe je je bij ons kunt aanmelden of met welke zorgverzekeraars wij contracten hebben?

Wachttijden

Wachten is nooit prettig, vooral als je snel geholpen wilt worden. Per hulpvraag en regio kan er sprake zijn van verschillende wachttijden. Wij doen we er alles aan om de wachttijd zo kort mogelijk te houden. Op onze locatie pagina’s vind je de actuele wachttijden.

YOEP is er ook voor

Home

Privacyverklaring