Algemene voorwaarden: YOEP Onderwijs en Zorg

Betreft onderzoek en / of behandeling door een kinder- en jeugdpsychiater van YOEP | Praktijk voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie, verder genoemd “YOEP”.

In deze algemene voorwaarden wordt met ‘cliënt’ bedoeld ‘de cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger’ en met ‘YOEP’ uw behandelend kinder- en jeugdpsychiater.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle onderzoek – en behandelovereenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen YOEP en de cliënt.