Brochures

Meer informatie over YOEP of onze diensten?
Download hier onze brochures.

Deze brochure geeft meer informatie over BGGZ, SGGZ, hoe YOEP te werk gaat, onze begeleiding en behandeling en ons ambulante team.

Als je op zoek bent naar meer informatie over onze Trainingslocatie en hoe een dag op één van onze locaties verloopt, dan geeft deze brochure meer inzicht.

Deze brochure geeft meer informatie voor wie en wanneer de Doorstart ingezet kan worden.

De Brussencursus is er voor ouders en kinderen met broers of zussen met ADHD en/of autisme.

Ouderschap blijft

Ouderschap blijft is onderdeel van onze Scheidingspoli en helpt om op een constructieve manier met elkaar in gesprek te gaan en tot oplossingen te komen.

Parallel Solo Ouderschap

Parallel Solo Ouderschap is onderdeel van onze Scheidingspoli en legt de focus op het eigen ouder-kind relatie.

De Hoogbegaafdheidsgroep biedt begeleiding aan jongeren met een hoog IQ die problemen in het dagelijkse leven of op school ervaren.