Samenwerkingen

De YOEP-groep is een netwerkorganisatie en bestaat uit verschillende zorgmerken met ieder eigen specialismes. Met een breed aanbod onder één dak streven wij ernaar direct de juist hulp op maat te bieden. Wij werken met kleinschalige autonome teams van kwalitatief hoogwaardige professionals. Hiermee zorgen we voor passende zorg op de juiste plaats, en indien nodig kan de zorg ook gelijktijdig binnen gezinnen worden aangeboden.

Met wie wij samenwerken

Iedereen is anders en heeft een andere behoefte op het gebied van eigen ontwikkeling. Daarom vinden we het bij YOEP zo belangrijk om aan te kunnen sluiten bij de hulpvraag van kinderen, jongeren, jongvolwassenen en volwassenen. Zelf bieden we een divers en uitgebreid aanbod op het gebied van integrale jeugdhulp en GGZ. Om zo veel mogelijk te kunnen aansluiten op de ontwikkeling van onze cliënten werken we nauw samen met een aantal andere organisaties. 

Door krachtenbundeling met andere organisaties breidt de YOEP-groep haar activiteiten en specialisatie uit. Voor cliënten ontstaat een organisatie met een breed aanbod van integrale (jeugd) hulp en GGZ, welke van grote toegevoegde waarde is voor de zorg. Door de samenwerking kan er nog meer bijgedragen worden aan effectieve en betaalbare (jeugd)zorg.

Inmiddels hebben we 16 vestigingen in verschillende regio’s en heeft YOEP ruim 350 medewerkers. We geloven echter dat samenwerking met diverse (regionale) partners nodig is, om de hulpverlening nog verder te optimaliseren. Vandaar dat wij samenwerken met:

YOEP Zorg dichtbij

YOEP Zorg Dichtbij

YOEP biedt (ambulante) geestelijke gezondheidszorg en Jeugd & Opvoedhulp begeleiding/behandelingen voor kinderen, jongeren, jongvolwassenen en volwassenen tussen de 6 en 23 jaar oud met een (vermoeden van) ontwikkelingsproblematiek en/of psychologische problemen.

  • Kind & Jeugd
  • (jong)Volwassenen
  • Jeugd & Opvoedhulp
De Praktische GGZ - onderdeel van de YOEP-groep

De Praktische GGZ

Voor volwassenen en jongvolwassenen bieden wij (psychodiagnostisch) onderzoek en hebben we diverse behandelingen. Onze behandelvormen en begeleiding kunnen zowel individueel als in groepsverband plaatsvinden.

  • Kind & Jeugd
  • (jong)Volwassenen

Groei & Glunder

Groei & Glunder biedt specialistische begeleiding aan kinderen van 4 tot 17 jaar met ontwikkelingsstoornissen zoals autisme, ADHD en/of kinderen die te kampen hebben met ontwikkel-, aandacht- of gedragsproblemen.

  • Kind & Jeugd
  • Het jonge kind
Kracht GGZ Den Haag

Kracht Den Haag

Kracht is actief in Den Haag en is één van de twee zorgaanbieders in deze gemeente op het gebied van jeugdhulp. YOEP is één van de vijf partners binnen KRACHT. YOEP deelt de mening van Kracht dat ieder kind het verdient om veilig, gezond en kansrijk op te groeien. Samen zetten we ons in om direct de juiste hulp te kunnen bieden waar dat nodig is. We kijken vooral naar wat iemand wél kan. 

Stichting JA Amsterdam-Jeugdspecialisten Jeugdzorg Amsterdam

Stichting JA Amsterdam

JA staat voor Jeugdzorg Amsterdam. JA zet zich in voor opvang, begeleiding, behandeling en re-integratie van kinderen, jongeren en jongvolwassenen van 0 tot 25 jaar. Dat maakt de keuze voor de best passende hulpverlening per persoon makkelijker. JA wijst de weg, komt snel met een plan en blijft in nauw contact met de ouder, verzorger of verwijzer.

JA bestaat uit zes samenwerkende organisaties binnen Jeugdzorg Amsterdam, waarvan Groei & Glunder (onderdeel van de YOEP-groep) deel uitmaakt.

StudyWatchers

Studywatchers

Bij YOEP werken we nauw samen met Studywatchers. Voor veel van de jongeren is onderwijs een groot deel van hun dagelijkse leven. Het maken van huiswerk en het leren van toetsen kan voor veel van deze jongeren dan ook een uitdaging zijn. Bij YOEP vinden we het belangrijk om de jongeren die bij ons onder begeleiding en behandeling zijn te kunnen ondersteunen op het gebied van onderwijs. Studywatchers helpt jongeren met het vinden van de manier van leren en huiswerk maken die het beste bij hun past. Hierdoor kunnen ze zo efficiënt mogelijk te werk gaan. Daarnaast helpt Studywatchers met het aanbrengen van structuur door het leren plannen en organiseren.

Scholen

In samenwerking met Studywatchers biedt YOEP begeleiding voor leerlingen uit het voorgezet onderwijs. Dit kan studiebegeleiding zijn, maar ook bijles voor specifieke vakken zoals wiskunde en rekenen. In goed overleg met de betrokken docenten en coaches begeleiden de medewerkers van YOEP een geselecteerd aantal leerlingen. Deze leerlingen worden in kleine groepjes op school begeleid. We helpen de leerlingen met het bieden van structuur, hulp bij plannen en organiseren en we geven vakinhoudelijke ondersteuning.