Gezin- en ouderbegeleiding

Voor meer harmonie in huis

Ieder gezin komt wel eens voor uitdagingen te staan, maar als deze uitdagingen regelmatig voorkomen kan dat leiden tot veel stress en het kwijtraken van de harmonie in huis. Er kan sprake zijn van onbegrip, andere verwachtingen of het stroef verlopen van het dagelijkse huishouden. Als kinderen even niet lekker in hun vel zitten, dan komt er als ouder veel op je af en heeft dat effect op het hele gezin. YOEP helpt bij het terugvinden van structuur en het herstellen van de harmonie in huis door middel van onze gezin-en ouderbegeleiding.

De gezin- en ouderbegeleiding van YOEP helpt

De gezin- en ouderbegeleiding van YOEP is gericht op het hele gezin waarbij we het belangrijk vinden om de pedagogische vaardigheden van ouders/verzorgers te versterken en om de kind nieuwe vaardigheden aan te leren. Samen zetten we jullie gezin weer in zijn kracht

Hoe gaan we te werk?

De ouder-/gezinsbegeleider komt bij het gezin thuis en werkt systemisch. Het kind is het vertrekpunt; het gezin is de basis. Het doel van de ouder-/gezinsbehandeling is enerzijds de pedagogische vaardigheden van ouders te vergroten, anderzijds vanuit verbinding het  kind te kunnen ondersteunen in diens eigen ontwikkeling. Hierbij staat veiligheid en handelen uit verbinding met het kind centraal

Methoden die gebruikt worden tijdens de gezinsbegeleiding/behandeling zijn de IAG aanpak en geweldloosverzet.

IAG aanpak

Tijdens de gezinsbegeleiding maakt de hulpverlener samen met het gezin gebruik van verschillende instrumenten, technieken en middelen, die samen de IAG-aanpak vormen. De onderdelen binnen de behandeling kunnen als volgt worden ingedeeld:

De behandeling is erop gericht:  

Geweldloosverzet

Bij geweldloos verzet ligt de focus op het veranderen van het gedrag en de opvattingen van ouders. Je kunt het gedrag van het kind niet veranderen, maar je eigen reactie daarop wel. Geweldloos verzet zorgt ervoor dat ouders zich niet meer machteloos voelen en nieuwe manieren vinden om met agressie/grensoverschrijdend gedrag om te gaan.

Voor wie?

De gezin- en ouderbegeleiding van YOEP is er voor ouders, verzorgers en gezinnen die hulp en ondersteuning kunnen gebruiken in het verminderen van stress en het herstellen van de harmonie in huis.

Lees meer over de verschillende begeleidingsvormen die wij kunnen toepassen in de behandeling. Deze zijn zowel individueel gericht en/of op het gezin of andere netwerken (bijvoorbeeld school).

Hoe verloopt het behandeltraject?

Je kunt bij de YOEP-groep terecht met een verwijzing van een specialist. Maar wat gebeurt er daarna?

Veelgestelde vragen

Vragen? Bijvoorbeeld over de vergoedingen & eigen risico, hoe je je bij ons kunt aanmelden of met welke zorgverzekeraars wij contracten hebben?

Wachttijden

Wachten is nooit prettig, vooral als je snel geholpen wilt worden. Per hulpvraag en regio kan er sprake zijn van verschillende wachttijden. Wij doen we er alles aan om de wachttijd zo kort mogelijk te houden. Op onze locatie pagina’s vind je de actuele wachttijden.

YOEP is er ook voor