Wendbaar Team

Begeleiding thuis en op school

In sommige situaties kan een zogenaamd Wendbaar Team van YOEP op locatie ondersteuning bieden aan kinderen, jongeren, jongvolwassenen en gezinnen. Deze ondersteuning kan in de thuissituatie zijn, op school of bij een sportvereniging.

Ons Wendbaar Team

Het Wendbaar Team is gespecialiseerd in het vergroten van het probleemoplossend vermogen van jongeren, het signaleren van diverse ontwikkelingsproblemen en het bieden van advies en ondersteuning aan ouders en scholen. Er wordt gewerkt met één vaste zorgcoach die de jongere, het gezin en de school zal begeleiden.

We bieden begeleiding en behandeling op de volgende gebieden:

We zijn voornamelijk actief op het raakvlak van het gezin, op het gebied van onderwijs en de zorg. Samen streven we naar een efficiënt traject met een zo’n optimaal mogelijk resultaat. Een kind verdient persoonlijke aandacht bij de begeleiding naar zelfstandigheid.

Methodieken

Onze begeleiding en behandeling zijn gebaseerd op het verkrijgen van meer kennis en gedragsverandering bij de jongere en het gezin. We werken systeemgericht en oplossingsgericht met elementen uit de cognitieve gedragstherapie. We volgen de aanpak van geweldloos verzet. De behandeling van het Wendbaar Team staat onder supervisie van een gedragswetenschapper.

Locatie-onafhankelijk

De begeleiding vindt plaats waar het nodig is, of dat nu thuis, op een sportvereniging of op school is. We werken dus outreachend en zijn locatie-onafhankelijk.  

Begeleidingsvormen

Lees meer over de verschillende begeleidingsvormen die wij kunnen toepassen in de behandeling. Deze zijn zowel individueel gericht en/of op het gezin of andere netwerken (bijvoorbeeld school).

Hoe verloopt het behandeltraject?

Je kunt bij de YOEP-groep terecht met een verwijzing van een specialist. Maar wat gebeurt er daarna?

Veelgestelde vragen

Vragen? Bijvoorbeeld over de vergoedingen & eigen risico, hoe je je bij ons kunt aanmelden of met welke zorgverzekeraars wij contracten hebben?

Wachttijden

Wachten is nooit prettig, vooral als je snel geholpen wilt worden. Per hulpvraag en regio kan er sprake zijn van verschillende wachttijden. Wij doen we er alles aan om de wachttijd zo kort mogelijk te houden. Op onze locatie pagina’s vind je de actuele wachttijden.

YOEP is er ook voor

Vastlopen in het onderwijs

Het is niet voor iedereen altijd makkelijk om naar school te gaan. Soms kunnen er verschillende redenen zijn waardoor ze zich niet op hun gemak voelen in de schoolomgeving. Wij zijn er om te helpen!

Hoogbegaafdheid

Jongeren met hoogbegaafdheid voelen zich vaak anders dan anderen en dat kan invloed hebben op het sociale leven en de schoolprestaties.

Autisme

Het leven met autisme brengt unieke uitdagingen met zich mee. Wij zijn er om je te ondersteunen en te helpen bij het navigeren door deze complexe wereld. Daarom bieden wij gespecialiseerde begeleiding voor kinderen, jongeren en volwassenen met autisme.