Over YOEP

Bij alles wat we doen, geloven we in het optimaliseren van de ontwikkeling en het welzijn van kinderen, jongeren en (jong-)volwassenen. Iedereen is uniek en daarom staat het individuele functioneren. Door samen te werken met het kind, de jongere, (jong-)volwassene, ouders, school en zorg maken we met elkaar het verschil.

Direct naar

Wat kan je van ons verwachten?

YOEP is er voor kinderen, jongeren en (jong-)volwassenen die vastlopen in hun functioneren. Maar YOEP biedt meer. We zijn voornamelijk actief op het raakvlak van het gezin met het onderwijs en de zorg. Wij bieden daarom indien nodig begeleiding aan ouders. En ook de school kan door YOEP bij de behandeling betrokken worden. Samen met iedereen streven we naar een zo kort mogelijk traject met een zo optimaal mogelijk resultaat.

Netwerkorganisatie

In 2015 is YOEP Onderwijs en Zorg begonnen als organisatie voor kinder- en jeugdpsychiatrie in Warmond. Inmiddels hebben we meerdere vestigingen in verschillende regio’s en heeft YOEP ruim 350 medewerkers. We geloven echter dat samenwerking met diverse (regionale) partners nodig is, om de hulpverlening nog verder te optimaliseren. Vandaar dat wij samenwerken met:

YOEP Zorg dichtbij

YOEP Zorg Dichtbij

YOEP biedt (ambulante) geestelijke gezondheidszorg en Jeugd & Opvoedhulp begeleiding/behandelingen voor kinderen, jongeren, jongvolwassenen en volwassenen tussen de 6 en 23 jaar oud met een (vermoeden van) ontwikkelingsproblematiek en/of psychologische problemen.

  • Kind & Jeugd
  • (Jong)volwassenen
  • Jeugd & Opvoedhulp
De Praktische GGZ - onderdeel van de YOEP-groep

De Praktische GGZ

Voor volwassenen en jongvolwassenen bieden wij (psychodiagnostisch) onderzoek en hebben we diverse behandelingen. Onze behandelvormen en begeleiding kunnen zowel individueel als in groepsverband plaatsvinden.

  • Kind & Jeugd
  • (jong)volwassenen

Groei & Glunder

Groei & Glunder biedt specialistische begeleiding aan kinderen van 4 tot 17 jaar met ontwikkelingsstoornissen zoals autisme, ADHD en/of kinderen die te kampen hebben met ontwikkel-, aandacht- of gedragsproblemen.

  • Kind & Jeugd
  • Het jonge kind

Ons team

Het team van YOEP staat klaar om jou te gaan helpen. In totaal werken er ruim 335 professionals bij YOEP, zoals Kinder- en Jeugdpsychiaters, Artsen, GZ-psychologen, Psychologen, Orthopedagogen, Ouderbegeleiders en Onderwijs- en Zorgcoaches.

We werken met verschillende teams van professionele hulpverleners. Je kan dus met meerdere behandelaren te maken krijgen, die er allemaal aan gaan werken om samen met jou je problemen op te lossen.