Veelgestelde vragen

We hebben de meest gestelde vragen op een rij gezet,
en per thema. Staat je vraag er niet bij?
Neem dan contact met ons op.

Aanmelden, verwijzingen & wachttijden

Er zijn twee manieren waarop dit kan: via ons aanmeldformulier en via een verwijzing van je huisarts, de gemeente, het wijkteam of een andere bevoegde instelling zoals Jeugdbescherming..

Nadat je bij de YOEP-groep aangemeld bent met een verwijzing, wordt er door ons binnen een week contact met je opgenomen (of met je ouders wanneer je jonger bent dan 16 jaar). We gaan dan kijken of jouw hulpvraag bij YOEP behandeld kan worden.

Ja, je hebt een verwijzing nodig van je (huis)arts, de gemeente, het wijkteam of een andere bevoegde instelling zoals Jeugdbescherming. De verwijzer zal een verwijsbrief voor je opstellen en deze naar YOEP sturen.

Wachten is nooit prettig, vooral als je snel geholpen wilt worden. Per hulpvraag en regio kan er sprake zijn van verschillende wachttijden. Wij doen we er alles aan om de wachttijd zo kort mogelijk te houden. Op onze locatie pagina’s vind je de actuele wachttijden.

We hebben te maken met specifieke afspraken met de verschillende zorgverzekeraars over het aantal cliënten dat wij in zorg kunnen nemen over een bepaalde periode. In de praktijk betekent het dat cliënten die verzekerd zijn bij een verzekering waarvoor een specifieke afspraak geldt, soms langer moeten wachten voor zij in behandeling kunnen, dan mensen die een zorgverzekering hebben waar deze afspraak niet geldt. Ook kan het zijn dat er voor specifieke zorgverzekeraars een aanmeldstop is als gevolg van deze afspraken.

Bij lange wachttijden of een cliëntenstop, kunt u bellen met uw zorgverzekeraar, afdeling zorgbemiddeling. Zij kunnen met u meedenken en u adviseren over andere passende organisaties.  Uiteraard staat ook ons secretariaat u graag te woord bij overige vragen.

Zorgverzekeraars waarbij afspraken zijn gemaakt waarbij sprake kan zijn van een langere wachttijd voor behandeling):

 • Zilveren Kruis Achmea
 • VGZ
 • CZ
 • Menzis
 • ASR

De verwijsindex is een digitaal systeem waarin professionals aangeven dat ze betrokken zijn bij een kind of een jongere. Als professionals dit doen bij hetzelfde kind/jongere, worden ze aan elkaar gekoppeld. YOEP gebruikt de verwijsindex omdat het belangrijk is samen te werken met andere professionals en het gezin. Wij informeren het kind/de jongere en/of de wettelijke vertegenwoordigers altijd over het gebruik van de verwijsindex. Meer informatie over de verwijsindex is te vinden op www.multisignaal.nl

Kosten & vergoedingen

De kosten voor de geboden behandeling en/of begeleiding voor kinderen & jongeren jonger dan 18 jaar wordt over het algemeen vergoed vanuit de Jeugdwet, via een verwijzing van de gemeente. De organisaties binnen de YOEP-groep hebben afspraken met verschillende regio’s/gemeentes. Onder het kopje locaties en regio’s kun je vinden in welke regio’s we hulp kunnen bieden.

De gemeente waar je woonachtig bent is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Jeugdwet en kan je informeren over het aanvragen van een beschikking. Je kunt contact opnemen met het Sociale team in jouw gemeente voor meer informatie. Indien er geen beschikking door de gemeente kan worden afgegeven is het mogelijk om alsnog gebruik te maken van de zorg van YOEP. Je kunt contact met ons opnemen voor meer informatie.  

Voor de begeleiding op onze Trainingslocaties wordt wel een eigen bijdrage gevraagd. De kosten wordt deels gefinancierd vanuit een beschikking van de gemeenten en deels met een eigen bijdrage.

De begeleiding op onze Doorstart wordt deels gefinancierd vanuit een beschikking van de gemeente en deels door school of het samenwerkingsverband.

Ben je 18 jaar of ouder? Dan betaal je voor kosten uit de basisverzekering een eigen risico en in een aantal gevallen ook een eigen bijdrage. De vergoeding en de manier waarop deze vergoeding zal plaatsvinden hangt af van de zorgverzekeraar die je gekozen hebt. Meer informatie hierover is op de vragen bij de zorgverzekeraar.

De Praktische GGZ en PHHaastrecht hebben contracten met alle zorgverzekeraars. Dit betekent dat wij de rekening rechtstreeks naar de zorgverzekeraar versturen. Wel gelden er specifieke afspraken met verschillende zorgverzekeraars, waardoor de wachttijden kunnen verschillen per zorgverzekeraar. Meer informatie hierover is te vinden bij de vraag ‘hoe kan het dat er verschillende wachttijden zijn per verzekeraar?’

Wij adviseren je om van te voren contact op te nemen met je zorgverzekeraar of de polisvoorwaarden 2024 door te nemen. Bepaalde zorgverzekeraars bieden namelijk gedeeltelijke vergoeding, vergoeding voor een maximaal aantal gesprekken en sommige zorgverzekeraars stellen het verplicht om eerst een machtiging aan te vragen.

In het zorgprestatiemodel (ZPM) is afgesproken hoe YOEP jouw behandeling in rekening brengt en er is afgesproken hoe deze rekening betaald moet worden. Als je via de huisarts wordt doorverwezen naar YOEP, dan gaan we samen tijdens een screening bekijken of jouw hulpvraag past bij hetgeen wij te bieden hebben. Als dat zo is, dan volgt er een intake met een behandelaar en een regiebehandelaar die daarna een plan opstellen voor het vervolg van jouw behandeling. In dit plan is meegenomen of jouw zorgverzekeraar je behandeling vergoedt en welk deel eventueel voor eigen rekening is.

We hebben te maken met specifieke afspraken over het aantal cliënten dat wij in zorg kunnen nemen over een bepaalde periode. In de praktijk betekent het dat cliënten die verzekerd zijn bij een verzekering waarvoor een specifieke afspraak geldt, soms langer moeten wachten voor zij in behandeling kunnen, dan mensen die een zorgverzekering hebben waar deze afspraak niet geldt.

Met welke zorgverzekeraars zijn contracten afgesloten?
Voor 2024 hebben De Praktische GGZ en PH Haastrecht met alle zorgverzekeraars een contract. Voor vragen hierover kunt u bellen met uw zorgverzekeraar, afdeling zorgbemiddeling. Uiteraard staat ook ons secretariaat u graag te woord bij overige vragen.

Zorgverzekeraars waarbij afspraken zijn gemaakt: (en waar dus sprake kan zijn van een langere wachttijd voor behandeling)

 • Zilveren Kruis Achmea
 • VGZ
 • CZ
 • Menzis
 • ASR

Overige Zorgverzekeraars:

 • Zorg en Zekerheid
 • ONVZ
 • DSW
 • Caresq
 • Salland

CONTRACTEN

Voor 2024 hebben De Praktische GGZ en PHHaastrecht met alle zorgverzekeraars een contract.

AFSPRAKEN MET VERZEKERAARS

We hebben te maken met specifieke afspraken over het aantal cliënten dat wij in zorg kunnen nemen over een bepaalde periode. In de praktijk betekent het dat cliënten die verzekerd zijn bij een verzekering waarvoor een specifieke afspraak geldt, soms langer moeten wachten voor zij in behandeling kunnen, dan mensen die een zorgverzekering hebben waar deze afspraak niet geldt.

Voor vragen hierover kunt u bellen met uw zorgverzekeraar, afdeling zorgbemiddeling. Uiteraard staat ook ons secretariaat u graag te woord bij overige vragen.

Zorgverzekeraars waarbij afspraken zijn gemaakt: (en waar dus sprake kan zijn van een langere wachttijd voor behandeling)

 • Zilveren Kruis Achmea
 • VGZ
 • CZ
 • Menzis
 • ASR

Overige Zorgverzekeraars:

 • Zorg en Zekerheid
 • ONVZ
 • DSW
 • EUCare

Geestelijke Gezondheidszorg valt onder het basispakket; dit betekent ook dat onze zorgkosten WEL worden verrekend met het eigen risico.

EIGEN BIJDRAGE
Cliënten betalen in 2024 geen eigen bijdrage voor zorg.

Om misverstanden te voorkomen gedurende uw zorgtraject bij De Praktische GGZ hebben wij de annulering en no showbetalingsvoorwaarden voor u op een rij gezet. Leest u dit alstublieft aandachtig door. Met het tekenen van de behandelovereenkomst, bent u akkoord met deze voorwaarden.

 • Indien u een afspraak wilt annuleren of verzetten dient u dit minimaal 24 uur van tevoren te doen. Dit kan telefonisch of per email aan het secretariaat van de desbetreffende locatie ofwel direct per mail aan uw behandelaar bij wie u de afspraak heeft staan.
 • Op maandagen geldt dat wordt gekeken naar het tijdstip van de verstuurde email, ofwel is het mogelijk de vrijdag voorafgaand telefonisch contact op te nemen met het secretariaat.
 • Indien de afspraak niet tijdig is afgezegd (niet minimaal 24 uur van tevoren) spreken we van een ‘no show’. De kosten voor een no show worden in rekening gebracht, ook bij overmacht als ziekte, weersomstandigheden, file en dergelijke.
 • Een eerste no show zal vanuit coulance niet in rekening worden gebracht. Iedere volgende no show echter wel.
 • Bij 3 no shows volgt in principe de beëindiging van het zorgtraject, daar de commitment aan de behandeling en het verschijnen op afspraken een voorwaarde is voor het aangaan van een zorgtraject.


No show betalingsbeleid

Voor een no show (met uitzondering van de eerste) ontvangt u van De Praktische GGZ een factuur met een betaaltermijn van maximaal 1 maand na de factuurdatum. De kosten van een no show consult bedragen € 45,00 euro. Is de factuur niet binnen de betaaltermijn voldaan, zijn wij gerechtigd een betalingsherinnering te sturen. Is de factuur alsnog niet voldaan binnen 14 dagen na verzenden van deze betalingsherinnering, zijn wij gerechtigd een incassomaatregel te treffen. De kosten van een incassomaatregel komen voor uw rekening. Wij willen u er dan ook op wijzen dat de kosten van een incassomaatregel de kosten van een openstaande factuur al snel zullen overstijgen.

Voor het treffen van maatregelen ter betaling geldt, dat dit ter goeder trouw in redelijkheid zal geschieden.

Overige vragen

BGGZ (Basis GGZ)

De Basis GGZ is geschikt voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen met klachten en (vermoedens van) ontwikkelingsproblematiek die een korte tot middellange behandeling nodig hebben. De focus ligt op klachtgerichte begeleiding en behandeling.

SGGZ (Specialistische GGZ)

Specialistische GGZ is bedoeld voor ernstige, complexe of terugkerende psychische problemen. Hier kunnen zowel kortdurende als langdurende trajecten plaatsvinden. De behandeling is gericht op het omgaan met de mogelijke diagnose en/of het verminderen van klachten.

De YOEP Zorgportaal is een cliëntenportal die zowel op mobiele telefoons, tablets als op de computer te gebruiken is.

Via deze link kan je inloggen op de YOEP Zorgportaal.

In het Zorgportaal kun je je persoonlijke gegevens inzien zoals:

 • Dossier
 • Verslagen
 • Afspraken
 • Berichten
 • Dagboek
 • Aan de slag

Daarnaast zijn er een aantal algemene rubrieken: Home, Rondleiding, Support, Over Ons en Mijn Account. 

Via je eigen account in het Zorgportaal kan je eenvoudig wisselen naar dat van je kind zodat je daar documenten kunt uploaden. 

Ook is het mogelijk om te reageren op verslagen en akkoord te geven op een behandelplan.

Wat kunt u doen als u een klacht heeft?

Als professionele organisatie voor geestelijke gezondheidszorg wil de YOEP-groep u zo goed mogelijk ondersteunen. Toch kan het zijn dat er tijdens uw begeleiding of behandeling dingen gebeuren die u als onjuist of onterecht ervaart. Als u klachten of gevoelens van ongenoegen heeft, willen we dit graag weten en bespreekbaar maken. YOEP ziet klachten als een belangrijk hulpmiddel om onze dienstverlening te verbeteren. Samen met u zoeken we naar een oplossing voor het probleem.

Er zijn verschillende mogelijkheden om uw ongenoegen of klacht aan ons kenbaar te maken:

 • U kunt de klacht direct bespreken met de betrokkene(n).
 • U kunt uw klacht bespreken met de klachtenfunctionaris
 • U kunt de klacht schriftelijk voorleggen aan de onafhankelijke klachtencommissie van YOEP.

De klachtenfunctionaris kan u adviseren over het indienen van een klacht.

Direct bespreken met de betrokkene
De snelste manier om uw ongenoegen weg te nemen, is deze te bespreken met de medewerker tegen wie de klacht zich richt. Komt u er tijdens dit gesprek niet uit, dan kunt u de interne klachtenfunctionaris inschakelen, die een voortgezet gesprek tussen u en aangeklaagde (n) begeleidt. Samen kunt u overleggen hoe het probleem wel kan worden opgelost.

Bespreken met de klachtenfunctionaris
Veel mensen vinden het moeilijk om zelf een klacht direct met de betrokkene(n) te bespreken. Vindt u dit moeilijk dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris. YOEP werkt samen met het klachtenportaal zorg. Zij bieden een onafhankelijke klachtenfunctionaris die u kan ondersteunen bij uw klacht. Ook wanneer er al wel een gesprek met de betrokkene(n) heeft plaatsgevonden, zonder dat dit de klacht heeft opgelost. De klachtenfunctionaris geeft informatie over de klachtenprocedure en kan helpen en bemiddelen bij het organiseren van een voortgezet gesprek. De klachtenfunctionaris leidt het voortgezet gesprek.

In dit gesprek proberen alle bij de klacht betrokkenen de zaken uit te praten en een oplossing te vinden voor de ontstane problemen. Van het gesprek wordt een verslag gemaakt door de klachtenfunctionaris.
Als het gesprek naar tevredenheid is verlopen, wordt de klacht afgesloten. Als dit niet het geval is kunt u zich wenden tot de klachtencommissie. Deze klachtencommissie is onafhankelijk van YOEP.

De onafhankelijke klachtencommissie
De klachtencommissie behandelt klachten van cliënten van YOEP op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorgsector (Wkkgz)
De klachtencommissie is onafhankelijk van YOEP en is ondergebracht bij het klachtenportaal zorg.

De klachtencommissie neemt alleen schriftelijke klachten in behandeling. Deze schriftelijke klachten kunnen worden ingediend via het klachtenformulier. Deze is te vinden via een link op onze website. Ook is deze informatie te lezen in de flyer die is bijgevoegd.
Als u uw klacht schriftelijk heeft ingediend, ontvangt u van de klachtencommissie een ontvangstbevestiging. In deze bevestiging staat of uw klacht ontvankelijk is en in behandeling kan worden genomen. Als uw klacht ontvankelijk wordt verklaard, krijgt u informatie over de verdere procedure.

Interne klachtenfunctionaris
Bereikbaar via: kwaliteit@yoep.nl

Klachtenportaal zorg
Bereikbaar via: info@klachtenportaalzorg.nl
Bereikbaar via: