Doorstart

Voor jongeren die thuis zitten of een hoog verzuim op school hebben

YOEP biedt het onderwijs- en zorgtraject ‘Doorstart’ aan voor jongeren (12-18 jaar) met internaliserende problematiek. Dit traject is ontwikkeld voor jongeren die niet naar school gaan of dreigen uit te vallen. Deze jongeren komen één of meerdere dagdelen naar de Doorstart om weer te wennen aan het (school)ritme en om aan andere vaardigheden te werken die nodig zijn om te functioneren in een onderwijssetting. Zo worden er verschillende groepsactiviteiten aangeboden, zoals sport en spel, bakactiviteiten of werken aan een project.

De Doorstart

Binnen de Doorstart wordt er intensief samengewerkt met de school, het gezin, overige hulpverlening en de jongere zelf om hen perspectief voor de toekomst te bieden. Er wordt gewerkt in een veilige, rustige leeromgeving met een multidisciplinair team, bestaande uit zorgcoaches, onderwijscoaches, gedragswetenschappers en ouderbegeleiders. Samen werken zij met de jongere aan persoonlijke doelen en vaardigheden die nodig zijn om terug te stromen naar een passende (onderwijs)plek. De zorg binnen de Doorstart wordt vergoed vanuit de Jeugdwet en de school is verantwoordelijk voor de onderwijsfinanciering. Kortom, de Doorstart biedt jongeren ruimte om weer tot persoonlijke groei en ontwikkeling te komen en toe te werken naar (weer) functioneren in een onderwijssysteem.

Begeleidingsvormen

Lees hieronder over de verschillende begeleidingsvormen die wij kunnen toepassen tijdens de behandeling. Deze zijn zowel individueel gericht en/of op het gezin of andere netwerken (bijvoorbeeld school).

Hoe verloopt het behandeltraject?

Je kunt bij de YOEP-groep terecht met een verwijzing van een specialist. Maar wat gebeurt er daarna?

Veelgestelde vragen

Vragen? Bijvoorbeeld over de vergoedingen & eigen risico, hoe je je bij ons kunt aanmelden of met welke zorgverzekeraars wij contracten hebben?

Wachttijden

Wachten is nooit prettig, vooral als je snel geholpen wilt worden. Per hulpvraag en regio kan er sprake zijn van verschillende wachttijden. Wij doen we er alles aan om de wachttijd zo kort mogelijk te houden. Op onze locatie pagina’s vind je de actuele wachttijden.

YOEP is er ook voor

Home

Privacyverklaring

Nieuws & blogs

Contact

Ervaringsverhalen