Doorstart

VOOR JONGEREN DIE THUIS ZITTEN OF EEN HOOG VERZUIM TONEN

YOEP biedt het onderwijs- en zorgprogramma Doorstart aan voor jongeren in het voortgezet onderwijs die thuis zitten of een hoog verzuim vertonen. Het doel van Doorstart is om deze jongeren weer snel terug naar school te begeleiden. Zij worden bij Doorstart begeleid door onderwijsdeskundigen en zorgprofessionals.

Jongeren die al een tijd niet naar school zijn geweest, moeten vaak eerst weer wennen aan het schoolritme. Gedurende een onderling af te stemmen periode komen de jongeren voor een dagdeel per week naar een van onze Doorstart locaties. Hier wordt niet alleen ingegaan op de onderliggende zorgvraag, maar om de jongere perspectief voor de toekomst te bieden, wordt ook intensief samengewerkt met school, het gezin en de jongere. Ons zogenaamde Wendbaar Team wordt vaak ingezet bij de terugkeer naar school.

De zorg op de Doorstart locatie wordt vergoed vanuit de Jeugdwet, terwijl het samenwerkingsverband of de school verantwoordelijk is voor de onderwijsinzet.

De Doorstart

Bij YOEP hebben we een speciaal programma ontwikkeld voor jongeren die thuis zitten of een hoog verzuim tonen. Veelvoorkomende schoolproblemen zoals prikkels en depressie kunnen leiden tot een onoverkomelijke achterstand in het schoolwerk. Bij ons werken jongeren op een rustige locatie onder begeleiding van zorgprofessionals en onderwijsdeskundigen.

We houden contact met de school om ervoor te zorgen dat het lesmateriaal zo goed mogelijk aansluit. Daarnaast werken onze zorgprofessionals met de jongeren aan specifieke problemen.

Snelle interventie

Wanneer jongeren tijdelijk niet in staat zijn om alle lessen in het voortgezet onderwijs te volgen, kan een snelle interventie het verschil maken. In samenwerking met de betreffende school zorgen wij ervoor dat de jongeren toch bij kunnen blijven met het reguliere lesprogramma. We voorkomen dat de jongere een onoverkomelijke achterstand oploopt en dat de problemen groter worden.

Wat houdt het concreet in?

Concreet houdt het Doorstart programma in dat jongeren bij ons op locatie werken, volgens het programma van hun school. Dit gebeurt in een veilige en rustige leeromgeving, onder begeleiding van zorgprofessionals en onderwijsdeskundigen met uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van onderwijs en ondersteuning van jongeren met diverse problematiek. De school blijft eindverantwoordelijk voor het onderwijsproces. 

Begeleidingsvormen

Lees hieronder over de verschillende begeleidingsvormen die wij kunnen toepassen tijdens de behandeling. Deze zijn zowel individueel gericht en/of op het gezin of andere netwerken (bijvoorbeeld school).

Hoe verloopt het behandeltraject?

Je kunt bij de YOEP-groep terecht met een verwijzing van een specialist. Maar wat gebeurt er daarna?

Veelgestelde vragen

Vragen? Bijvoorbeeld over de vergoedingen & eigen risico, hoe je je bij ons kunt aanmelden of met welke zorgverzekeraars wij contracten hebben?

Wachttijden

Wachten is nooit prettig, vooral als je snel geholpen wilt worden. Per hulpvraag en regio kan er sprake zijn van verschillende wachttijden. Wij doen we er alles aan om de wachttijd zo kort mogelijk te houden. Op onze locatie pagina’s vind je de actuele wachttijden.

YOEP is er ook voor

Home

Privacyverklaring

Nieuws & blogs

Contact

Ervaringsverhalen