ADHD

ADHD is een veelvoorkomende neurobiologische aandoening die zich kenmerkt door symptomen zoals hyperactiviteit, impulsiviteit en aandachtsproblemen. Bij YOEP begrijpen wij dat ADHD invloed kan hebben op verschillende aspecten van jouw leven, en wij zijn er om je te helpen.

Herken je dit?

Misschien merk je dat je snel bent afgeleid, vind je het moeilijk om je aandacht bij één taak te houden en word je snel afgeleid door prikkels in je omgeving waardoor je moeite hebt met concentreren. Soms voel je je zo energiek en druk dat het lastig is om rustig te blijven of stil te zitten. Soms doe je dingen zonder erover na te denken. Als je dit herkent, dan kan er sprake zijn van een aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit, ofwel ADHD.

Wat is ADHD?

ADHD is een neurobiologische stoornis, dat wil zeggen dat bepaalde kleine onderdelen in de hersenen afwijken en niet helemaal goed werken. Hier kun je dus niks aan doen. ADHD is meestal aangeboren en erfelijk.

ADHD heeft invloed op verschillende aspecten van jouw dagelijks leven, zoals school, werk en relaties. Bij YOEP begrijpen wij dat ADHD uitdagingen met zich meebrengt. Wij kunnen je hiermee helpen.

Hoe kan YOEP mij helpen?

ADHD wordt vaak vastgesteld door een professionele zorgverlener, zoals een psycholoog of psychiater. Het is belangrijk om de juiste ondersteuning en behandeling te krijgen om de kwaliteit van jouw leven te verbeteren. Bij YOEP hebben wij een team van deskundige professionals die gespecialiseerd zijn in het bieden van zorg aan mensen met ADHD. Wij streven ernaar om een veilige en vertrouwde omgeving te creëren waarin jij je gehoord en begrepen voelt.

Begeleiding en/of behandeling

YOEP biedt gespecialiseerde behandeling en begeleiding voor mensen met ADHD. Wij werken samen met jou om een behandelplan op maat te maken, rekening houdend met jouw unieke behoeften en doelen.

Mogelijke behandelingen

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een vorm van psychotherapie die je helpt om op een andere manier naar problematische situaties te kijken en er anders mee om te gaan. Het uitgangspunt van CGT is dat onze gedachten invloed hebben op hoe we ons voelen en hoe we ons gedragen. Door het onderzoeken, bespreken en veranderen van gedachten en gedrag, kun je leren om negatieve denkpatronen te herkennen en te veranderen, wat op zijn beurt kan leiden tot positievere emoties en gezonder gedrag.

EMDR is een therapie die gebruikmaakt van oogbewegingen, geluiden of aanrakingen om de verwerking van traumatische herinneringen te bevorderen. Gedurende een EMDR-sessie word je begeleid door een ervaren therapeut. Tijdens de sessie richt je je aandacht op de traumatische herinnering terwijl je tegelijkertijd wordt blootgesteld aan afleidende prikkels, zoals oogbewegingen of geluiden. Dit proces helpt om de emotionele lading van de traumatische herinnering te verminderen en nieuwe, gezondere associaties te vormen.

Psychomotorische therapie kenmerkt zich door doen en ervaren waarbij bewegen en het lichaam ingezet worden. Je komt letterlijk en figuurlijk in beweging en staat stil bij je ervaringen. Tijdens de PMT worden oefeningen vanuit sport, spel en lichaamsgerichte oefeningen ingezet. Herkennen, verwoorden en begrijpen van lichaamssignalen, gevoelens en gedragspatronen staat daarbij centraal. Er wordt geoefend om tot nieuwe ervaringen, inzichten en gedrag te komen.

Beeldende therapie is een vorm van therapie waarbij creatieve expressie wordt gebruikt als middel voor emotionele groei en zelfontwikkeling. Door het werken met verschillende kunstmaterialen en technieken, zoals schilderen, tekenen en boetseren, kunnen cliënten hun innerlijke wereld verkennen en uiten.

Oplossingsgerichte therapie is een vorm van therapie die zich richt op het vinden van oplossingen en het versterken van de krachten en hulpbronnen. In plaats van te focussen op problemen, helpt deze therapie om hun gewenste toekomstige resultaten te ontdekken en kleine stappen te zetten om deze doelen te bereiken. Onze therapeut stelt vragen en luistert actief naar je om te helpen je eigen sterke punten en mogelijkheden te vinden en te gebruiken. Oplossingsgerichte therapie is kortdurend en helpt jou om positieve veranderingen aan te brengen en je zelfvertrouwen en zelfstandigheid te vergroten.

Welke behandeling past bij jou?

Een medisch professional bekijkt jouw hulpvraag en bepaalt samen met jou de behandelingen. Een behandeltraject is gericht op het omgaan met de huidige situatie en op het voorkomen en verminderen van de klachten. Hierbij werken we met individuele en/of groepsbehandelsessies, waarbij we ook school en ouders nadrukkelijk betrekken. Behandelingen zoals hiernaast staan omschreven, kunnen hier onderdeel van zijn.

Hoe verloopt het behandeltraject?

Je kunt bij de YOEP-groep terecht met een verwijzing van een specialist. Maar wat gebeurt er daarna?

Veelgestelde vragen

Vragen? Bijvoorbeeld over de vergoedingen & eigen risico, hoe je je bij ons kunt aanmelden of met welke zorgverzekeraars wij contracten hebben?

Wachttijden

Wachten is nooit prettig, vooral als je snel geholpen wilt worden. Per hulpvraag en regio kan er sprake zijn van verschillende wachttijden. Wij doen we er alles aan om de wachttijd zo kort mogelijk te houden. Op onze locatie pagina’s vind je de actuele wachttijden.

YOEP helpt ook bij