Hoogbegaafdheid

Jongeren met hoogbegaafdheid voelen zich vaak anders dan anderen en dat kan invloed hebben op het sociale leven en de schoolprestaties. Hoogbegaafdheid kan leiden tot een daling in motivatie door te weinig uitdaging, verveling en dwars gedrag. 

Bij YOEP vinden we het belangrijk dat jongeren de kenmerken van hoogbegaafdheid leren herkennen, zodat ze deze kenmerken op een positieve manier kunnen inzetten.   

Herken je dit?

Hoogbegaafdheid wordt gekenmerkt door een uitzonderlijke intellectuele capaciteit en een sterke behoefte aan intellectuele uitdaging. Hoogbegaafde individuen hebben vaak een groot leervermogen en zijn in staat om complexe concepten snel te begrijpen. Ze kunnen een brede interesse hebben in verschillende onderwerpen en hebben vaak een creatieve manier van denken. 

Jongeren met hoogbegaafdheid voelen zich vaak anders dan anderen en dat kan invloed hebben op het sociale leven en de schoolprestaties. Hoogbegaafdheid kan leiden tot een daling in motivatie door te weinig uitdaging, verveling en dwars gedrag. 


Bij YOEP begrijpen we dat hoogbegaafdheid niet alleen voordelen met zich meebrengt, maar ook uitdagingen met zich kan meebrengen. Hoogbegaafde individuen kunnen bijvoorbeeld te maken krijgen met onderpresteren, perfectionisme, motivatieproblemen of sociale en emotionele moeilijkheden. Het is belangrijk om deze uitdagingen tijdig te herkennen en de juiste ondersteuning te bieden. 

Hoe kan YOEP mij helpen?

Bij YOEP vinden we het belangrijk dat jongeren de kenmerken van hoogbegaafdheid leren herkennen, zodat ze deze kenmerken op een positieve manier kunnen inzetten.   

Wij kunnen scholieren van de basisschool en middelbare school die hoogbegaafd zijn (soms in combinatie met een andere diagnose) helpen met het leren om te gaan met hun kwaliteiten en deze op een positieve manier in te zetten. Hierbij betrekken wij ook het gezin en de school in het traject, zodat de begeleiding optimaal tot zijn recht komt.  

Begeleiding en/of behandeling

Een hoogbegaafde jongere heeft andere tools nodig om zichzelf optimaal te kunnen ontplooien. Bij YOEP begeleiden we jongeren met het vermoeden van hoogbegaafdheid. Wij werken systeemgericht en oplossingsgericht waarbij er ruimte is voor authenticiteit en autonomie behoeften. De begeleiding van onze professionals bestaat onder andere uit het: 

Tevens werken we samen met een netwerk van professionals gespecialiseerd op het gebied van hoogbegaafdheid, zodat onze begeleiding altijd actueel is. 

Uitgelicht programma voor jongeren die hoogbegaafdheid zijn

Begeleiding met ruimte voor authenticiteit en autonomie

Jongeren die hoogbegaafd zijn voelen zich vaak anders dan anderen en dat kan invloed hebben op hun sociale leven en schoolprestaties. Hoogbegaafdheid kan leiden tot een daling in motivatie door te weinig uitdaging, verveling en dwars gedrag. Bij YOEP vinden we het belangrijk dat jongeren de kenmerken van hoogbegaafdheid leren herkennen, zodat ze deze op een positieve manier kunnen inzetten.  

Mogelijke behandelingen

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een vorm van psychotherapie die je helpt om op een andere manier naar problematische situaties te kijken en er anders mee om te gaan. Het uitgangspunt van CGT is dat onze gedachten invloed hebben op hoe we ons voelen en hoe we ons gedragen. Door het onderzoeken, bespreken en veranderen van gedachten en gedrag, kun je leren om negatieve denkpatronen te herkennen en te veranderen, wat op zijn beurt kan leiden tot positievere emoties en gezonder gedrag.

EMDR is een therapie die gebruikmaakt van oogbewegingen, geluiden of aanrakingen om de verwerking van traumatische herinneringen te bevorderen. Gedurende een EMDR-sessie word je begeleid door een ervaren therapeut. Tijdens de sessie richt je je aandacht op de traumatische herinnering terwijl je tegelijkertijd wordt blootgesteld aan afleidende prikkels, zoals oogbewegingen of geluiden. Dit proces helpt om de emotionele lading van de traumatische herinnering te verminderen en nieuwe, gezondere associaties te vormen.

Psychomotorische therapie kenmerkt zich door doen en ervaren waarbij bewegen en het lichaam ingezet worden. Je komt letterlijk en figuurlijk in beweging en staat stil bij je ervaringen. Tijdens de PMT worden oefeningen vanuit sport, spel en lichaamsgerichte oefeningen ingezet. Herkennen, verwoorden en begrijpen van lichaamssignalen, gevoelens en gedragspatronen staat daarbij centraal. Er wordt geoefend om tot nieuwe ervaringen, inzichten en gedrag te komen.

Beeldende therapie is een vorm van therapie waarbij creatieve expressie wordt gebruikt als middel voor emotionele groei en zelfontwikkeling. Door het werken met verschillende kunstmaterialen en technieken, zoals schilderen, tekenen en boetseren, kunnen cliënten hun innerlijke wereld verkennen en uiten.

Oplossingsgerichte therapie is een vorm van therapie die zich richt op het vinden van oplossingen en het versterken van de krachten en hulpbronnen. In plaats van te focussen op problemen, helpt deze therapie om hun gewenste toekomstige resultaten te ontdekken en kleine stappen te zetten om deze doelen te bereiken. Onze therapeut stelt vragen en luistert actief naar je om te helpen je eigen sterke punten en mogelijkheden te vinden en te gebruiken. Oplossingsgerichte therapie is kortdurend en helpt jou om positieve veranderingen aan te brengen en je zelfvertrouwen en zelfstandigheid te vergroten.

Welke behandeling past bij jou?

Een medisch professional bekijkt jouw hulpvraag en bepaalt samen met jou de behandelingen. Een behandeltraject is gericht op het omgaan met de huidige situatie en op het voorkomen en verminderen van de klachten. Hierbij werken we met individuele en/of groepsbehandelsessies, waarbij we ook school en ouders nadrukkelijk betrekken. Behandelingen zoals hiernaast staan omschreven, kunnen hier onderdeel van zijn.

Hoe verloopt het behandeltraject?

Je kunt bij de YOEP-groep terecht met een verwijzing van een specialist. Maar wat gebeurt er daarna?

Veelgestelde vragen

Vragen? Bijvoorbeeld over de vergoedingen & eigen risico, hoe je je bij ons kunt aanmelden of met welke zorgverzekeraars wij contracten hebben?

Wachttijden

Wachten is nooit prettig, vooral als je snel geholpen wilt worden. Per hulpvraag en regio kan er sprake zijn van verschillende wachttijden. Wij doen we er alles aan om de wachttijd zo kort mogelijk te houden. Op onze locatie pagina’s vind je de actuele wachttijden.

YOEP helpt ook bij