Angsten, somberheid en laag zelfbeeld

Het ervaren van angsten, somberheid en een laag zelfbeeld kunnen grote invloed hebben op verschillende aspecten van jouw leven. Bij YOEP begrijpen wij dat deze hulpvraag uitdagingen met zich meebrengt, en wij zijn er om je te helpen. Daarom bieden wij begeleiding voor kinderen, jongeren en/of (jong)volwassenen die worstelen met angsten, somberheid en een laag zelfbeeld.

Herken je dit?

Misschien merk je dat je vaak last hebt van intense angstgevoelens, je voelt je vaak somber en hebt weinig vertrouwen in jezelf. Deze gevoelens kunnen je dagelijkse leven beïnvloeden en het moeilijk maken om plezier te ervaren en je doelen te bereiken. Als je dit herkent, dan kan er sprake zijn van angsten, somberheid en een laag zelfbeeld.

Angsten, somberheid en laag zelfbeeld bij kind & jeugd

Bij kinderen en jongeren kunnen angsten, somberheid en een laag zelfbeeld zich uiten in verschillende gedragsveranderingen, zoals teruggetrokkenheid, prikkelbaarheid en verminderde interesse in activiteiten. Deze gevoelens kunnen het functioneren op school en in het sociale leven beïnvloeden. Bij YOEP hebben wij ervaring in het werken met kinderen en jongeren met angsten, somberheid en een laag zelfbeeld, en wij bieden behandeling en begeleiding om hen te ondersteunen in hun ontwikkeling.

Angsten, somberheid en laag zelfbeeld bij (jong)volwassenen

Angsten, somberheid en een laag zelfbeeld kunnen (jong)volwassenen belemmeren in hun dagelijks functioneren, werk, school en relaties. Gevoelens van angst, neerslachtigheid en een negatief zelfbeeld kunnen aanwezig zijn. (Jong)volwassenen met deze problemen hebben specifieke behoeften en wij bieden behandeling en begeleiding om hen te ondersteunen in hun welzijn en persoonlijke groei.

Hoe kan YOEP mij helpen?

Indien nodig kunnen wij ook diagnostisch onderzoek uitvoeren om een duidelijk beeld te krijgen van jouw situatie en de best passende behandeling te bieden.

Mogelijke behandelingen

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een vorm van psychotherapie die je helpt om op een andere manier naar problematische situaties te kijken en er anders mee om te gaan. Het uitgangspunt van CGT is dat onze gedachten invloed hebben op hoe we ons voelen en hoe we ons gedragen. Door het onderzoeken, bespreken en veranderen van gedachten en gedrag, kun je leren om negatieve denkpatronen te herkennen en te veranderen, wat op zijn beurt kan leiden tot positievere emoties en gezonder gedrag.

EMDR is een therapie die gebruikmaakt van oogbewegingen, geluiden of aanrakingen om de verwerking van traumatische herinneringen te bevorderen. Gedurende een EMDR-sessie word je begeleid door een ervaren therapeut. Tijdens de sessie richt je je aandacht op de traumatische herinnering terwijl je tegelijkertijd wordt blootgesteld aan afleidende prikkels, zoals oogbewegingen of geluiden. Dit proces helpt om de emotionele lading van de traumatische herinnering te verminderen en nieuwe, gezondere associaties te vormen.

Psychomotorische therapie kenmerkt zich door doen en ervaren waarbij bewegen en het lichaam ingezet worden. Je komt letterlijk en figuurlijk in beweging en staat stil bij je ervaringen. Tijdens de PMT worden oefeningen vanuit sport, spel en lichaamsgerichte oefeningen ingezet. Herkennen, verwoorden en begrijpen van lichaamssignalen, gevoelens en gedragspatronen staat daarbij centraal. Er wordt geoefend om tot nieuwe ervaringen, inzichten en gedrag te komen.

Beeldende therapie is een vorm van therapie waarbij creatieve expressie wordt gebruikt als middel voor emotionele groei en zelfontwikkeling. Door het werken met verschillende kunstmaterialen en technieken, zoals schilderen, tekenen en boetseren, kunnen cliënten hun innerlijke wereld verkennen en uiten.

Oplossingsgerichte therapie is een vorm van therapie die zich richt op het vinden van oplossingen en het versterken van de krachten en hulpbronnen. In plaats van te focussen op problemen, helpt deze therapie om hun gewenste toekomstige resultaten te ontdekken en kleine stappen te zetten om deze doelen te bereiken. Onze therapeut stelt vragen en luistert actief naar je om te helpen je eigen sterke punten en mogelijkheden te vinden en te gebruiken. Oplossingsgerichte therapie is kortdurend en helpt jou om positieve veranderingen aan te brengen en je zelfvertrouwen en zelfstandigheid te vergroten.

Welke behandeling past bij jou?

Een medisch professional bekijkt jouw hulpvraag en bepaalt samen met jou de behandelingen. Een behandeltraject is gericht op het omgaan met de huidige situatie en op het voorkomen en verminderen van de klachten. Hierbij werken we met individuele en/of groepsbehandelsessies, waarbij we ook school en ouders nadrukkelijk betrekken. Behandelingen zoals hiernaast staan omschreven, kunnen hier onderdeel van zijn.

Hoe verloopt het behandeltraject?

Je kunt bij de YOEP-groep terecht met een verwijzing van een specialist. Maar wat gebeurt er daarna?

Veelgestelde vragen

Vragen? Bijvoorbeeld over de vergoedingen & eigen risico, hoe je je bij ons kunt aanmelden of met welke zorgverzekeraars wij contracten hebben?

Wachttijden

Wachten is nooit prettig, vooral als je snel geholpen wilt worden. Per hulpvraag en regio kan er sprake zijn van verschillende wachttijden. Wij doen we er alles aan om de wachttijd zo kort mogelijk te houden. Op onze locatie pagina’s vind je de actuele wachttijden.

YOEP helpt ook bij