Hechtingsproblematiek

Hechting, oftewel de duurzame affectieve relatie tussen een kind en één of meer opvoeders, kan verstoord raken door omstandigheden van buitenaf. Denk hierbij aan traumatische ervaringen of langdurige onveilige situaties. Dit kan in de weg staan bij het maken van nieuwe vrienden of juist leiden tot overmatige openheid. Om jou hierbij te helpen biedt YOEP gespecialiseerde begeleiding voor kinderen, jongeren en volwassenen.

Herken je dit?

Hechtingsproblemen komen in verschillende vormen voor. Het kan dus voor iedereen anders zijn. Er zijn twee belangrijke factoren om op te letten als je denkt dat je te maken hebt met een hechtingsprobleem. Je hebt moeite om met je emoties om te gaan. Je kropt bijvoorbeeld het liefste je gevoelens op of je wordt ineens heel snel boos. Bovendien vind je het moeilijk om contact te houden met mensen. Dit kan zowel zijn dat je moeite hebt om dingen met iemand te delen of juist te snel je geheimen aan iemand toevertrouwt.

Hechtingsproblemen bij kind & jeugd

Kinderen met hechtingsproblemen kunnen moeilijkheden ervaren bij de relaties met hun ouders of verzorgers. Ook kan het vrienden maken hierdoor voor hen een probleem zijn. Voor deze kinderen is het vaak lastig om troost te zoeken en ze kunnen zich sneller angstig, onzeker en teruggetrokken voelen. Problemen met hechten kunnen ontstaan door trauma’s. Pleegkinderen, huilbaby’s en kinderen die een onveilige thuissituatie hebben, lopen het meeste risico om hechtingsproblemen te ontwikkelen.

Hechtingsproblemen bij (jong)volwassenen

Bij jongvolwassenen kunnen hechtingsproblemen erg in de weg staan bij het maken van nieuwe vrienden. Ze reageren vaak terughoudend en delen niet graag dingen met anderen. Of het tegenovergestelde speelt: ze delen juist te veel en te snel hun geheimen. Dit kan leiden tot teleurstellingen.

Ook bij volwassenen kunnen hechtingsproblemen erg in de weg staan in het dagelijks leven, omdat ze het lastig vinden om in contact te komen met nieuwe mensen. Soms speelt dit ook bij vrienden en familie. Dit kan vervelende gevolgen hebben op het werk en vrije tijd.

Hoe kan YOEP mij helpen?

Je kunt zelf proberen om dit probleem te verminderen, maar dit is niet altijd even gemakkelijk. Als de hechtingsproblemen in de weg staan in jouw dagelijkse leven, kun je bij YOEP terecht voor hulp. Na het stellen van de diagnose wordt er samen gekeken naar een behandelplan dat het beste bij jouw problemen aansluit.

Mogelijke behandelingen

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een vorm van psychotherapie die je helpt om op een andere manier naar problematische situaties te kijken en er anders mee om te gaan. Het uitgangspunt van CGT is dat onze gedachten invloed hebben op hoe we ons voelen en hoe we ons gedragen. Door het onderzoeken, bespreken en veranderen van gedachten en gedrag, kun je leren om negatieve denkpatronen te herkennen en te veranderen, wat op zijn beurt kan leiden tot positievere emoties en gezonder gedrag.

EMDR is een therapie die gebruikmaakt van oogbewegingen, geluiden of aanrakingen om de verwerking van traumatische herinneringen te bevorderen. Gedurende een EMDR-sessie word je begeleid door een ervaren therapeut. Tijdens de sessie richt je je aandacht op de traumatische herinnering terwijl je tegelijkertijd wordt blootgesteld aan afleidende prikkels, zoals oogbewegingen of geluiden. Dit proces helpt om de emotionele lading van de traumatische herinnering te verminderen en nieuwe, gezondere associaties te vormen.

Psychomotorische Therapie is een actieve therapie waarbij kinderen al bewegend ervaren wat ze prettig vinden, wat moeilijk is en waar ze goed en minder goed in zijn. We richten ons op de gevoelens, gedachten en handelingen van het kind en de intenties hierachter. We maken gebruik van verschillende sport- en spelactiviteiten, ontspanningsoefeningen en andere lichaamsoefeningen. In het bewegingsspel kan een kind zich uitdrukken wat het (nog) niet met woorden kan zeggen.

Beeldende therapie is een vorm van therapie waarbij creatieve expressie wordt gebruikt als middel voor emotionele groei en zelfontwikkeling. Door het werken met verschillende kunstmaterialen en technieken, zoals schilderen, tekenen en boetseren, kunnen cliënten hun innerlijke wereld verkennen en uiten.

Oplossingsgerichte therapie is een vorm van therapie die zich richt op het vinden van oplossingen en het versterken van de krachten en hulpbronnen. In plaats van te focussen op problemen, helpt deze therapie om hun gewenste toekomstige resultaten te ontdekken en kleine stappen te zetten om deze doelen te bereiken. Onze therapeut stelt vragen en luistert actief naar je om te helpen je eigen sterke punten en mogelijkheden te vinden en te gebruiken. Oplossingsgerichte therapie is kortdurend en helpt jou om positieve veranderingen aan te brengen en je zelfvertrouwen en zelfstandigheid te vergroten.

Welke behandeling past bij jou?

Een medisch professional bekijkt jouw hulpvraag en bepaalt samen met jou de behandelingen. Een behandeltraject is gericht op het omgaan met de huidige situatie en op het voorkomen en verminderen van de klachten. Hierbij werken we met individuele en/of groepsbehandelsessies, waarbij we ook school en ouders nadrukkelijk betrekken. Behandelingen zoals hiernaast staan omschreven, kunnen hier onderdeel van zijn.

Hoe verloopt het behandeltraject?

Je kunt bij de YOEP-groep terecht met een verwijzing van een specialist. Maar wat gebeurt er daarna?

Veelgestelde vragen

Vragen? Bijvoorbeeld over de vergoedingen & eigen risico, hoe je je bij ons kuntaanmelden of met welke zorgverzekeraars wij contracten hebben?

Wachttijden

Wachten is nooit prettig, vooral als je snel geholpen wilt worden. Per hulpvraag en regio kan er sprake zijn van verschillende wachttijden. Wij doen we er alles aan om de wachttijd zo kort mogelijk te houden. Op onze locatie pagina’s vind je de actuele wachttijden.

YOEP helpt ook bij