Vastlopen in het onderwijs

Het is niet voor iedereen altijd makkelijk om naar school te gaan. Soms kunnen er verschillende redenen zijn waardoor ze zich niet op hun gemak voelen in de schoolomgeving. Wij zijn er om te helpen!

Het aantal leerlingen dat vastloopt in het onderwijs krijgt steeds meer aandacht. Bij YOEP begrijpen we hoe vervelend het kan zijn als je kind vastloopt op school.

Herken je dit?

Het vastlopen in het onderwijs kan verschillende oorzaken hebben. Spijbelen, ruzie, slechte cijfers en schooluitval zijn allemaal aanwijzingen dat het niet goed gaat op school. Misschien voel je je overweldigd door de hoeveelheid schoolwerk, worstel je met bepaalde vakken of voel je je niet begrepen of uitgedaagd op school. Het kan ook zijn dat je te maken hebt met sociale problemen, zoals pesten of moeilijkheden met het maken van vrienden.

Hoe kan YOEP mij helpen?

Bij YOEP begrijpen we dat elk kind en gezin uniek is, daarom bieden we een persoonlijke aanpak die aansluit bij jullie specifieke situatie. Daarom bieden we een breed scala aan begeleidingsvormen en interventies, die afgestemd zijn op de individuele behoeften van de jongere.

Wij geloven in de kracht van maatwerk en samenwerking. Samen met de jou, je ouders en school stellen we een plan op dat gericht is op het behalen van persoonlijke doelen. Of het nu gaat om individuele gesprekken, groepssessies, trainingen of andere vormen van ondersteuning, we streven ernaar om jou te voorzien van de tools en vaardigheden die je nodig hebt om weer vol vertrouwen deel te nemen aan het onderwijs.

Begeleiding en/of behandeling

Onze Zorg- & Onderwijscoaches hebben ruime ervaring in het begeleiden van jongeren bij het overwinnen van obstakels en het herwinnen van vertrouwen. Ze bieden niet alleen ondersteuning tijdens de begeleidingssessies, maar zijn ook beschikbaar voor advies en begeleiding op afstand. Op die manier zorgen we ervoor dat de jongere altijd de steun heeft die hij of zij nodig heeft, waar en wanneer dan ook.

Mogelijke behandelingen

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een vorm van psychotherapie die je helpt om op een andere manier naar problematische situaties te kijken en er anders mee om te gaan. Het uitgangspunt van CGT is dat onze gedachten invloed hebben op hoe we ons voelen en hoe we ons gedragen. Door het onderzoeken, bespreken en veranderen van gedachten en gedrag, kun je leren om negatieve denkpatronen te herkennen en te veranderen, wat op zijn beurt kan leiden tot positievere emoties en gezonder gedrag.

EMDR is een therapie die gebruikmaakt van oogbewegingen, geluiden of aanrakingen om de verwerking van traumatische herinneringen te bevorderen. Gedurende een EMDR-sessie word je begeleid door een ervaren therapeut. Tijdens de sessie richt je je aandacht op de traumatische herinnering terwijl je tegelijkertijd wordt blootgesteld aan afleidende prikkels, zoals oogbewegingen of geluiden. Dit proces helpt om de emotionele lading van de traumatische herinnering te verminderen en nieuwe, gezondere associaties te vormen.

Psychomotorische therapie kenmerkt zich door doen en ervaren waarbij bewegen en het lichaam ingezet worden. Je komt letterlijk en figuurlijk in beweging en staat stil bij je ervaringen. Tijdens de PMT worden oefeningen vanuit sport, spel en lichaamsgerichte oefeningen ingezet. Herkennen, verwoorden en begrijpen van lichaamssignalen, gevoelens en gedragspatronen staat daarbij centraal. Er wordt geoefend om tot nieuwe ervaringen, inzichten en gedrag te komen.

Beeldende therapie is een vorm van therapie waarbij creatieve expressie wordt gebruikt als middel voor emotionele groei en zelfontwikkeling. Door het werken met verschillende kunstmaterialen en technieken, zoals schilderen, tekenen en boetseren, kunnen cliënten hun innerlijke wereld verkennen en uiten.

Oplossingsgerichte therapie is een vorm van therapie die zich richt op het vinden van oplossingen en het versterken van de krachten en hulpbronnen. In plaats van te focussen op problemen, helpt deze therapie om hun gewenste toekomstige resultaten te ontdekken en kleine stappen te zetten om deze doelen te bereiken. Onze therapeut stelt vragen en luistert actief naar je om te helpen je eigen sterke punten en mogelijkheden te vinden en te gebruiken. Oplossingsgerichte therapie is kortdurend en helpt jou om positieve veranderingen aan te brengen en je zelfvertrouwen en zelfstandigheid te vergroten.

Welke behandeling past bij jou?

Een medisch professional bekijkt jouw hulpvraag en bepaalt samen met jou de behandelingen. Een behandeltraject is gericht op het omgaan met de huidige situatie en op het voorkomen en verminderen van de klachten. Hierbij werken we met individuele en/of groepsbehandelsessies, waarbij we ook school en ouders nadrukkelijk betrekken. Behandelingen zoals hiernaast staan omschreven, kunnen hier onderdeel van zijn.

Hoe verloopt het behandeltraject?

Je kunt bij de YOEP-groep terecht met een verwijzing van een specialist. Maar wat gebeurt er daarna?

Veelgestelde vragen

Vragen? Bijvoorbeeld over de vergoedingen & eigen risico, hoe je je bij ons kunt aanmelden of met welke zorgverzekeraars wij contracten hebben?

Wachttijden

Wachten is nooit prettig, vooral als je snel geholpen wilt worden. Per hulpvraag en regio kan er sprake zijn van verschillende wachttijden. Wij doen we er alles aan om de wachttijd zo kort mogelijk te houden. Op onze locatie pagina’s vind je de actuele wachttijden.

YOEP helpt ook bij