Diagnostiek en behandelingen

Wanneer je op zoek bent naar meer duidelijkheid over je eigen ontwikkeling of de ontwikkeling van je kind, dan kan diagnostisch onderzoek meer inzicht geven. Op basis van de uitkomst van het diagnostisch onderzoek kan worden bepaald of een behandeltraject nodig is.

Direct naar

Onderzoek & diagnose

Diagnostisch onderzoek wordt ingezet om te achterhalen waar de zorgen over het gedrag en /of de ontwikkeling van jou of jouw kind vandaan komen. Het is een middel om te achterhalen wat jijzelf of jouw kind thuis of bijvoorbeeld op school nodig heeft. Diagnostisch onderzoek geeft  informatie over wat er aan de hand is en waar de problemen vandaan komen om een goed advies voor eventueel verdere hulp of behandeling te kunnen geven. Uit het diagnostische traject volgt een conclusie, ook wel de beschrijvende diagnose genoemd. In sommige gevallen wordt er ook een classificatie vastgesteld.

Onze diagnostiek gaat als volgt te werk:

  • We bekijken de leefsituatie en betrekken altijd het gezin of de omgeving in ons onderzoek.
  • We onderzoeken waar de problemen ontstaan en wat deze in stand houden.
  • We kijken naar de ontwikkeling en wat er goed gaat en minder goed gaat.
  • Diagnostische testinstrumenten en vragenlijsten helpen ons om uit te zoeken wat er precies aan de hand is.

Met de resultaten van het onderzoek, een eventuele classificatie en handelingsgerichte adviezen hebben we een helder startpunt om samen verder te werken. Dit geeft ons de richting en het inzicht dat nodig is om de juiste behandeling en ondersteuning te bieden.

Waar YOEP bij kan helpen

Er zijn verschillende hulpvragen waar we jou of je kind bij kunnen helpen; je vindt deze hieronder in een overzicht.

Wat gebeurt er na de aanmelding?

Diagnostiek maakt vaak onderdeel uit van een behandeltraject. Zodra jij jezelf of jouw kind bij YOEP hebt aangemeld, volgt er een telefonische screening. Aan de hand van deze screening bepalen we of YOEP het juiste traject kan bieden. Daarna zal er een intakegesprek op één van onze locaties plaatsvinden, gevolgd door een diagnostisch onderzoekstraject.

Als eerste stap voeren we een uitgebreid gesprek. Afhankelijk van de hulpvraag zullen er diagnostische testen en vragenlijsten worden afgenomen. Indien mogelijk en passend, nemen we contact op met school en voeren we een schoolobservatie uit. De resultaten worden vervolgens verwerkt in een adviesrapportage. De uitkomst van het onderzoek zal samen met onze adviezen worden besproken tijdens het adviesgesprek. Daaropvolgend kan er een behandeltraject gestart worden. YOEP biedt verschillende behandeltrajecten, zoals psycho-educatie, cognitieve gedragstherapie, EMDR, beeldende therapie en psychomotorische therapie. In de meeste gevallen kan de zorg onder één dak plaatsvinden.

Niet in alle gevallen is diagnostisch onderzoek nodig om van start te gaan met de behandeling. Soms kan er na een intake en een nadere kennismaking meteen gestart worden met de behandeling.

Ben je benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?  

Benieuwd voor wat YOEP voor jou kan betekenen? Lees meer over de verschillende (ambulante) begeleidingsvormen welke wij kunnen toepassen in de behandeling. Deze zijn zowel individueel gericht en/of op het gezin of andere netwerken (bijvoorbeeld school).

Therapievormen

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een vorm van psychotherapie die je helpt om op een andere manier naar problematische situaties te kijken en er anders mee om te gaan. Het uitgangspunt van CGT is dat onze gedachten invloed hebben op hoe we ons voelen en hoe we ons gedragen. Door het onderzoeken, bespreken en veranderen van gedachten en gedrag, kun je leren om negatieve denkpatronen te herkennen en te veranderen, wat op zijn beurt kan leiden tot positievere emoties en gezonder gedrag.

EMDR is een therapie die gebruikmaakt van oogbewegingen, geluiden of aanrakingen om de verwerking van traumatische herinneringen te bevorderen. Gedurende een EMDR-sessie word je begeleid door een ervaren therapeut. Tijdens de sessie richt je je aandacht op de traumatische herinnering terwijl je tegelijkertijd wordt blootgesteld aan afleidende prikkels, zoals oogbewegingen of geluiden. Dit proces helpt om de emotionele lading van de traumatische herinnering te verminderen en nieuwe, gezondere associaties te vormen.

Psychomotorische therapie kenmerkt zich door doen en ervaren waarbij bewegen en het lichaam ingezet worden. Je komt letterlijk en figuurlijk in beweging en staat stil bij je ervaringen. Tijdens de PMT worden oefeningen vanuit sport, spel en lichaamsgerichte oefeningen ingezet. Herkennen, verwoorden en begrijpen van lichaamssignalen, gevoelens en gedragspatronen staat daarbij centraal. Er wordt geoefend om tot nieuwe ervaringen, inzichten en gedrag te komen.

Beeldende therapie is een vorm van therapie waarbij creatieve expressie wordt gebruikt als middel voor emotionele groei en zelfontwikkeling. Door het werken met verschillende kunstmaterialen en technieken, zoals schilderen, tekenen en boetseren, kunnen cliënten hun innerlijke wereld verkennen en uiten.

Oplossingsgerichte therapie is een vorm van therapie die zich richt op het vinden van oplossingen en het versterken van de krachten en hulpbronnen. In plaats van te focussen op problemen, helpt deze therapie om hun gewenste toekomstige resultaten te ontdekken en kleine stappen te zetten om deze doelen te bereiken. Onze therapeut stelt vragen en luistert actief naar je om te helpen je eigen sterke punten en mogelijkheden te vinden en te gebruiken. Oplossingsgerichte therapie is kortdurend en helpt jou om positieve veranderingen aan te brengen en je zelfvertrouwen en zelfstandigheid te vergroten.

Een eventueel een behandeling met medicijnen wordt alleen aangeboden als onderdeel van een psychologisch behandeltraject.

Welke therapie past bij jou?

Een behandeltraject is gericht op het omgaan met de huidige situatie en/of diagnose of op het voorkomen en verminderen van klachten. Hierbij werken we met individuele en/of groeps-behandelsessies, waarbij we ook vaak school en ouders betrekken. Behandelingen zoals hiernaast staan omschreven kunnen hier onderdeel van zijn.

Gerelateerd

Zorg & Onderwijs

Werken bij