Schoolbegeleiding

Wanneer kinderen soms even vastlopen op school

Het leven van een kind speelt zich voor een groot deel af of op school. Het kan natuurlijk voorkomen dat je kind even niet zo lekker in zijn vel zit en dat kan weer effect hebben op het gehele gezin. Bij YOEP bieden we schoolbegeleiding. We passen onze begeleiding aan op basis van de behoefte van het kind en de ouders/verzorgers. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat we letten op de interactie met andere leerlingen in de klas, maar ook dat we één op één werken aan het vergroten van het zelfvertrouwen.

Onze schoolbegeleiding helpt

Kinderen kunnen op meerdere vlakken in het onderwijs vastlopen. Het is belangrijk om vast te stellen op welke punten ze vastlopen, zodat we onze begeleiding daarop kunnen aanpassen. Hierbij valt te denken aan:

Hoe onze schoolbegeleiding werkt

Schoolbegeleiding helpt kinderen weer met plezier naar school te gaan en in de klas te zijn. De schoolbegeleiding richt zich op het vergroten van de sociaal-emotionele vaardigheden van het kind in de klas. Daarnaast wordt het kind gestimuleerd in zijn zelfredzaamheid, zodat het uiteindelijk zonder extra hulp mee kan komen met het dagritme en structuur van de klas. Er wordt intensief samengewerkt met de intern begeleider en leerkracht om de leeromgeving zo in te richten dat het kind zich optimaal kan ontwikkelen.

Voor wie?

Onze schoolbegeleiding is er voor leerlingen die naar de basisschool gaan met een leeftijd tussen de 6 tot en met 12 jaar die een steuntje in de rug kunnen gebruiken met betrekking tot school.

Begeleidingsvormen

Lees meer over de verschillende begeleidingsvormen die wij kunnen toepassen in de behandeling. Deze zijn zowel individueel gericht en/of op het gezin of andere netwerken (bijvoorbeeld school).

Hoe verloopt het behandeltraject?

Je kunt bij de YOEP-groep terecht met een verwijzing van een specialist. Maar wat gebeurt er daarna?

Veelgestelde vragen

Vragen? Bijvoorbeeld over de vergoedingen & eigen risico, hoe je je bij ons kunt aanmelden of met welke zorgverzekeraars wij contracten hebben?

Wachttijden

Wachten is nooit prettig, vooral als je snel geholpen wilt worden. Per hulpvraag en regio kan er sprake zijn van verschillende wachttijden. Wij doen we er alles aan om de wachttijd zo kort mogelijk te houden. Op onze locatie pagina’s vind je de actuele wachttijden.

YOEP is er ook voor