Naschoolse groepsbegeleiding

Omdat kinderen zich blijven ontwikkelen

Spelen met andere kinderen of meekomen met een groep is niet voor elk kind makkelijk. Contact met andere kinderen is echter onmisbaar in hun ontwikkeling.. Dit kan verschillende redenen hebben, zoals: overprikkeling of sociaal emotioneel moeite hebben om aan te sluiten bij andere kinderen. Door de specialistische groepsbegeleiding leren kinderen gestructureerd samenspelen, ontwikkelen zij sociale vaardigheden en doen succeservaringen op.

De groepsbegeleiding van YOEP helpt

Op de groepsbegeleiding werkt elk kind spelenderwijs aan zijn persoonlijke doelen. Het kind stroomt weer uit als die doelen zijn behaald. In sommige gevallen kan het kind uitstromen naar een BSO+. Groei & Glunder biedt de mogelijkheid om de overgang te begeleiden naar de locaties van Vesper BSO+.

De groep start na schooltijd en is vijf dagen in de week geopend. In vakanties zijn de groepen geopend op schooltijden. Omdat wij een warme overdracht aan ouders belangrijk vinden, mogen ouders zelf de kinderen komen ophalen.

Hoe gaat onze naschoolse groepsbegeleiding te werk?

De groep start na schooltijd en is vijf dagen in de week geopend. Op de groep is plek voor kinderen in de basisschoolleeftijd van 6 tot en met 12 jaar. Omdat wij een warme overdracht aan ouders belangrijk vinden, mogen ouders zelf de kinderen komen ophalen

Voor wie?

Onze naschoolse groepsbegeleiding is er voor kinderen die naar de basisschool gaan met een leeftijd tussen de 6 en 12 jaar die:

Lees meer over de verschillende begeleidingsvormen die wij kunnen toepassen in de behandeling. Deze zijn zowel individueel gericht en/of op het gezin of andere netwerken (bijvoorbeeld school).

Hoe verloopt het behandeltraject?

Je kunt bij de YOEP-groep terecht met een verwijzing van een specialist. Maar wat gebeurt er daarna?

Veelgestelde vragen

Vragen? Bijvoorbeeld over de vergoedingen & eigen risico, hoe je je bij ons kunt aanmelden of met welke zorgverzekeraars wij contracten hebben?

Wachttijden

Wachten is nooit prettig, vooral als je snel geholpen wilt worden. Per hulpvraag en regio kan er sprake zijn van verschillende wachttijden. Wij doen we er alles aan om de wachttijd zo kort mogelijk te houden. Op onze locatie pagina’s vind je de actuele wachttijden.

YOEP is er ook voor