Autisme

Leven met autisme brengt uitdagingen met zich mee. Daarom bieden wij gespecialiseerde begeleiding voor kinderen, jongeren en volwassenen met autisme. Ons team van experts staat klaar om jou te helpen en samen te werken aan een betere kwaliteit van leven.

Herken je dit?

Herken je jezelf in de kenmerken van autisme? Je hebt moeite met sociale interacties, het begrijpen van non-verbale communicatie of met veranderingen. Autisme kan ook gepaard gaan met specifieke interesses en patronen in gedrag. Als je deze kenmerken herkent, kan er sprake zijn van autisme.

Autisme bij kind & jeugd

Bij kinderen en jongeren kan autisme zich uiten in moeilijkheden op het gebied van communicatie, sociale interacties en flexibiliteit. Dit kan impact hebben op hun functioneren thuis, op school en in sociale situaties. Bij YOEP hebben wij ruime ervaring in het werken met kinderen en jongeren met autisme, en wij bieden behandeling en begeleiding om hen te ondersteunen in hun ontwikkeling.

Autisme bij (jong)volwassenen

Bij jongvolwassenen kan autisme invloed hebben op verschillende aspecten van het leven, zoals het vinden van werk, het aangaan van relaties en het zelfstandig functioneren. Wij begrijpen de specifieke behoeften van jongvolwassenen met autisme en bieden behandeling en begeleiding om hen te helpen bij het bereiken van hun doelen en het ontwikkelen van vaardigheden voor een zelfstandig leven.

Volwassenen met autisme kunnen uitdagingen ervaren op het gebied van werk, relaties en het omgaan met prikkels in de omgeving. Autisme kan ook invloed hebben op het zelfbeeld en het welzijn. Wij bieden behandeling en begeleiding aan volwassenen met autisme om hen te ondersteunen bij het vergroten van hun welzijn en het vinden van balans in het dagelijks leven.

Hoe kan YOEP mij helpen?

Bij YOEP bieden wij verschillende vormen van behandeling en begeleiding voor autisme, afgestemd op jouw individuele behoeften en doelen. Ons doel is om jou te helpen bij het ontwikkelen van vaardigheden en strategieën die passen bij jouw specifieke situatie.

Begeleiding en/of behandeling

Indien nodig kunnen wij diagnostisch onderzoek uitvoeren om een duidelijk beeld te krijgen van jouw situatie en de best passende behandeling te bieden. Dit kan helpen bij het verkrijgen van inzicht in jouw sterke punten en uitdagingen, en bij het opstellen van een persoonlijk behandelplan.

Binnen ons behandeltraject streven wij naar een persoonlijke en holistische aanpak. Dit omvat regelmatige evaluaties, het bijstellen van doelen en het bieden van langdurige ondersteuning indien nodig. Ons team staat klaar om jou te begeleiden op jouw reis naar een beter leven met autisme.

Mogelijke behandelingen

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een vorm van psychotherapie die je helpt om op een andere manier naar problematische situaties te kijken en er anders mee om te gaan. Het uitgangspunt van CGT is dat onze gedachten invloed hebben op hoe we ons voelen en hoe we ons gedragen. Door het onderzoeken, bespreken en veranderen van gedachten en gedrag, kun je leren om negatieve denkpatronen te herkennen en te veranderen, wat op zijn beurt kan leiden tot positievere emoties en gezonder gedrag.

EMDR is een therapie die gebruikmaakt van oogbewegingen, geluiden of aanrakingen om de verwerking van traumatische herinneringen te bevorderen. Gedurende een EMDR-sessie word je begeleid door een ervaren therapeut. Tijdens de sessie richt je je aandacht op de traumatische herinnering terwijl je tegelijkertijd wordt blootgesteld aan afleidende prikkels, zoals oogbewegingen of geluiden. Dit proces helpt om de emotionele lading van de traumatische herinnering te verminderen en nieuwe, gezondere associaties te vormen.

Psychomotorische therapie kenmerkt zich door doen en ervaren waarbij bewegen en het lichaam ingezet worden. Je komt letterlijk en figuurlijk in beweging en staat stil bij je ervaringen. Tijdens de PMT worden oefeningen vanuit sport, spel en lichaamsgerichte oefeningen ingezet. Herkennen, verwoorden en begrijpen van lichaamssignalen, gevoelens en gedragspatronen staat daarbij centraal. Er wordt geoefend om tot nieuwe ervaringen, inzichten en gedrag te komen.

Beeldende therapie is een vorm van therapie waarbij creatieve expressie wordt gebruikt als middel voor emotionele groei en zelfontwikkeling. Door het werken met verschillende kunstmaterialen en technieken, zoals schilderen, tekenen en boetseren, kunnen cliënten hun innerlijke wereld verkennen en uiten.

Oplossingsgerichte therapie is een vorm van therapie die zich richt op het vinden van oplossingen en het versterken van de krachten en hulpbronnen. In plaats van te focussen op problemen, helpt deze therapie om hun gewenste toekomstige resultaten te ontdekken en kleine stappen te zetten om deze doelen te bereiken. Onze therapeut stelt vragen en luistert actief naar je om te helpen je eigen sterke punten en mogelijkheden te vinden en te gebruiken. Oplossingsgerichte therapie is kortdurend en helpt jou om positieve veranderingen aan te brengen en je zelfvertrouwen en zelfstandigheid te vergroten.

Welke behandeling past bij jou?

Een medisch professional bekijkt jouw hulpvraag en bepaalt samen met jou de behandelingen. Een behandeltraject is gericht op het omgaan met de huidige situatie en op het voorkomen en verminderen van de klachten. Hierbij werken we met individuele en/of groepsbehandelsessies, waarbij we ook school en ouders nadrukkelijk betrekken. Behandelingen zoals hiernaast staan omschreven, kunnen hier onderdeel van zijn.

Hoe verloopt het behandeltraject?

Je kunt bij de YOEP-groep terecht met een verwijzing van een specialist. Maar wat gebeurt er daarna?

Veelgestelde vragen

Vragen? Bijvoorbeeld over de vergoedingen & eigen risico, hoe je je bij ons kunt aanmelden of met welke zorgverzekeraars wij contracten hebben?

Wachttijden

Wachten is nooit prettig, vooral als je snel geholpen wilt worden. Per hulpvraag en regio kan er sprake zijn van verschillende wachttijden. Wij doen we er alles aan om de wachttijd zo kort mogelijk te houden. Op onze locatie pagina’s vind je de actuele wachttijden.

YOEP helpt ook bij