Trauma

Trauma kan iedereen overkomen, ongeacht leeftijd, geslacht of achtergrond. Bij YOEP begrijpen we dat traumatische gebeurtenissen een diepgaand effect kunnen hebben op jouw welzijn en functioneren. We staan klaar om je te helpen bij het herstel en het vinden van veerkracht.

Herken je dit?

Trauma wordt gekenmerkt door een overweldigende en schokkende gebeurtenis of reeks gebeurtenissen die je vermogen om ermee om te gaan overstijgt. Dit kan variëren van een eenmalige gebeurtenis, zoals een auto-ongeluk, tot langdurige traumatische ervaringen, zoals mishandeling of verwaarlozing. Trauma kan leiden tot intense angst, flashbacks, nachtmerries, vermijdingsgedrag en een breed scala aan fysieke en emotionele symptomen.

Hoe kan YOEP mij helpen?

Bij YOEP begrijpen we dat het herstel van trauma een complex proces is dat tijd en ondersteuning vereist. Onze professionals hebben de expertise en ervaring om je te begeleiden bij het verwerken van traumatische ervaringen en het ontwikkelen van veerkracht. We bieden een veilige en vertrouwelijke omgeving waarin je jouw ervaringen kunt delen en werken aan herstel.

Begeleiding en/of behandeling

Bij YOEP geloven we in een holistische aanpak bij het behandelen van trauma. We bieden verschillende vormen van therapie aan, zoals cognitieve gedragstherapie, EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) en andere evidence-based behandelmethoden. Samen met jou stellen we een behandelplan op dat is afgestemd op jouw specifieke behoeften en doelen.

Ons doel is om je te helpen de kracht in jezelf te vinden en veerkracht op te bouwen. We leren je om te gaan met angst, herinneringen en triggers, en om langzaam maar zeker weer de controle over je leven terug te krijgen. Onze professionals ondersteunen je gedurende het hele proces en staan klaar om je te begeleiden naar herstel.

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie over onze therapieën en begeleidingsmogelijkheden. We staan klaar om je te helpen op jouw pad naar herstel en veerkracht

Mogelijke behandelingen

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een vorm van psychotherapie die je helpt om op een andere manier naar problematische situaties te kijken en er anders mee om te gaan. Het uitgangspunt van CGT is dat onze gedachten invloed hebben op hoe we ons voelen en hoe we ons gedragen. Door het onderzoeken, bespreken en veranderen van gedachten en gedrag, kun je leren om negatieve denkpatronen te herkennen en te veranderen, wat op zijn beurt kan leiden tot positievere emoties en gezonder gedrag.

EMDR is een therapie die gebruikmaakt van oogbewegingen, geluiden of aanrakingen om de verwerking van traumatische herinneringen te bevorderen. Gedurende een EMDR-sessie word je begeleid door een ervaren therapeut. Tijdens de sessie richt je je aandacht op de traumatische herinnering terwijl je tegelijkertijd wordt blootgesteld aan afleidende prikkels, zoals oogbewegingen of geluiden. Dit proces helpt om de emotionele lading van de traumatische herinnering te verminderen en nieuwe, gezondere associaties te vormen.

Psychomotorische therapie kenmerkt zich door doen en ervaren waarbij bewegen en het lichaam ingezet worden. Je komt letterlijk en figuurlijk in beweging en staat stil bij je ervaringen. Tijdens de PMT worden oefeningen vanuit sport, spel en lichaamsgerichte oefeningen ingezet. Herkennen, verwoorden en begrijpen van lichaamssignalen, gevoelens en gedragspatronen staat daarbij centraal. Er wordt geoefend om tot nieuwe ervaringen, inzichten en gedrag te komen.

Beeldende therapie is een vorm van therapie waarbij creatieve expressie wordt gebruikt als middel voor emotionele groei en zelfontwikkeling. Door het werken met verschillende kunstmaterialen en technieken, zoals schilderen, tekenen en boetseren, kunnen cliënten hun innerlijke wereld verkennen en uiten.

Oplossingsgerichte therapie is een vorm van therapie die zich richt op het vinden van oplossingen en het versterken van de krachten en hulpbronnen. In plaats van te focussen op problemen, helpt deze therapie om hun gewenste toekomstige resultaten te ontdekken en kleine stappen te zetten om deze doelen te bereiken. Onze therapeut stelt vragen en luistert actief naar je om te helpen je eigen sterke punten en mogelijkheden te vinden en te gebruiken. Oplossingsgerichte therapie is kortdurend en helpt jou om positieve veranderingen aan te brengen en je zelfvertrouwen en zelfstandigheid te vergroten.

Welke behandeling past bij jou?

Een medisch professional bekijkt jouw hulpvraag en bepaalt samen met jou de behandelingen. Een behandeltraject is gericht op het omgaan met de huidige situatie en op het voorkomen en verminderen van de klachten. Hierbij werken we met individuele en/of groepsbehandelsessies, waarbij we ook school en ouders nadrukkelijk betrekken. Behandelingen zoals hiernaast staan omschreven, kunnen hier onderdeel van zijn.

Hoe verloopt het behandeltraject?

Je kunt bij de YOEP-groep terecht met een verwijzing van een specialist. Maar wat gebeurt er daarna?

Veelgestelde vragen

Vragen? Bijvoorbeeld over de vergoedingen & eigen risico, hoe je je bij ons kunt aanmelden of met welke zorgverzekeraars wij contracten hebben?

Wachttijden

Wachten is nooit prettig, vooral als je snel geholpen wilt worden. Per hulpvraag en regio kan er sprake zijn van verschillende wachttijden. Wij doen we er alles aan om de wachttijd zo kort mogelijk te houden. Op onze locatie pagina’s vind je de actuele wachttijden.

YOEP helpt ook bij