YOEP Amstelveen

Algemene informatie

Welkom bij YOEP, locatie Amstelveen. Wij zijn gevestigd in een pand naast het Amsterdamse bos, tegenover het gemeentehuis. Met een warme en uitnodigende sfeer helpen we door middel van diagnostiek en gerichte behandeling bij psychische klachten.

Op locatie Amstelveen kunnen kinderen, jongeren, jongvolwassenen en hun ouders terecht. We streven ernaar ouders te begeleiden in het begrijpen en ondersteunen van de ontwikkeling van hun kinderen. We vinden het belangrijk dat iedereen zich welkom en veilig voelt. Er wordt gewerkt vanuit een multidisciplinair team. Hierin werken onder anderen psychologen, orthopedagogen, GZ-Psycholoog, orthopedagoog generalist, jeugdartsen, psychomotore therapeut en psychiaters.

Type hulp en wachttijden

Als je het gevoel hebt dat je thuis of op school vastloopt, dan kun je soms een extra steuntje in de rug gebruiken. Onze medewerkers van het Wendbaar Team kunnen je daarbij helpen. Zij bieden ambulante behandeling of begeleiding op school, thuis of zelfs op je lokale sportvereniging.

16 weken

Dit is geschikt voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen met klachten en (vermoedens van) ontwikkelingsproblematiek die kort tot middellange behandeling nodig hebben. De focus ligt op klachtgerichte begeleiding en behandeling.

8 weken

Dit is bedoeld voor ernstige, complexe of terugkerende psychische problemen. Hier kunnen zowel kortdurende als langdurende trajecten plaatsvinden. De behandeling is gericht op het omgaan met de mogelijke diagnose en/of het verminderen van klachten.

8 weken

Wanneer je tijdelijk niet in staat bent om de lessen in het voortgezet onderwijs -geheel of gedeeltelijk- te volgen, dan kan een snelle interventie het verschil maken. In samenwerking met de betreffende school zorgt YOEP ervoor dat de jongere toch bij kan blijven met het reguliere lesprogramma.

Het Doorstart programma van YOEP helpt de jongere bij onder andere: Depressie, autisme of angstproblematiek die de schoolgang kunnen belemmeren.

0 weken

Wanneer je vastloopt op meerdere gebieden in je leven, zoals op school en thuis dan is er vaak sprake van een neerwaartse spiraal die moeilijk te doorbreken is. Het trainingsprogramma van YOEP kan dan het verschil maken door een verandering in gang te zetten met blijvende effecten, waardoor je zelf de regie weer terugkrijgt.

Op onze Trainingslocatie bieden wij specialistische begeleiding en behandeling voor jongeren met een (vermoeden van) problematiek als: ADD, ADHD, angst, depressie en Autismespectrumstoornis (ASS).

De professionals die werken bij YOEP hebben meestal een achtergrond in zowel het onderwijs als de zorg. Zij spreken zowel onderwijs- als zorgtaal en dit helpt om integraal en gericht te kunnen werken om zo partijen met elkaar te verbinden.

0 weken

Routebeschrijving

YOEP locatie Amstelveen is uitstekend bereikbaar met de auto, maar ook te bereiken met het openbaar vervoer.  

OV

YOEP-locatie Amstelveen is bereikbaar met openbaar vervoer:

Auto Naast het gebouw is een groot parkeerterrein, waar u gratis kunt parkeren. Deze staat regelmatig vol, kom dus op tijd zodat u voldoende tijd heeft om een parkeerplek te vinden.

Ons team in YOEP Amstelveen

Jasmijn Markus

Orthopedagoog

Jeanelle Vollenbroek

Orthopedagoog

Suzanne Hermans

GZ psycholoog

Annebel van der Vlugt

Orthopedagoog

Carlijn Leistra

Orthopedagoog

Corina Greiner

Orthopedagoog

Cissy Caljé

Psychiater

Francisca Schouten

Regiebehandelaar

Iris van Osch

Orthopedagoog

Laurien van Lynden

Orthopedagoog

Marijke Metz

Psycholoog

Susan Bradley

Psycholoog

Rosa Coppenhagen

Psycholoog

Anita Resoort

Amanda Vianen

Dirk Plug

Eline de Buck

Gedragswetenschapper

Emy Geertsma

Farida Rahmouni

Fred Kofman

Ingrid Vredegoor

Kayleigh van Groen

Zorgcoach

Margot Engels

Michael Boateng

Monique Hessing

Ouderbegeleiding

Nadia Fioraliso

Naomi van der Horst

Onderwijscoach

Pieter van der Breggen

Priscilla Zijlmans

Reinier Daals

Stefanie Quarré

Suanita Schoonderbeek

Suzanne Mooren

Tamara Bavius

Tobias de Vries

Tobias Russel

Marije Veen

Lisette Toebes

Regisseur

Bekijk ook