Haarlemmermeer (regio)

Algemene informatie

In de regio Haarlemmermeer biedt YOEP behandeling vanuit de Basis GGZ, Specialistische GGZ. Dit kan op onze locaties in Amstelveen of Leiderdorp. YOEP biedt ook begeleiding vanuit het Wendbaar Team. Dit is ambulant en kan in de gehele regio.

Daarnaast is het mogelijk om naar de thuiszittersvoorziening te komen, deze is op onze locatie in Amstelveen.

Type hulp en wachttijden

Als je het gevoel hebt dat je thuis of op school vastloopt, dan kun je soms een extra steuntje in de rug gebruiken. Onze medewerkers van het Wendbaar Team kunnen je daarbij helpen. Zij bieden ambulante behandeling of begeleiding op school, thuis of zelfs op je lokale sportvereniging.

0 weken

Dit is geschikt voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen met klachten en (vermoedens van) ontwikkelingsproblematiek die kort tot middellange behandeling nodig hebben. De focus ligt op klachtgerichte begeleiding en behandeling.

8 weken

Dit is bedoeld voor ernstige, complexe of terugkerende psychische problemen. Hier kunnen zowel kortdurende als langdurende trajecten plaatsvinden. De behandeling is gericht op het omgaan met de mogelijke diagnose en/of het verminderen van klachten.

8 weken

Bekijk ook

YOEP Gouda (Oudebrugweg)

PHHaastrecht Waddinxveen