Trainingslocatie

NASCHOOLSE BEGELEIDING VOOR JONGEREN DIE OP MEERDERE LEEFGEBIEDEN VASTLOPEN

Wanneer jongeren in een negatieve spiraal terechtkomen, kan het moeilijk zijn om daar uit te breken. Op onze Trainingslocaties begeleiden coaches jongeren bij het in gang zetten van veranderingen die blijvend effect hebben. Daardoor krijgen zij stapje voor stapje zelf weer de controle.

Onze trainingslocaties

Onze Trainingslocaties bevinden zich op het snijvlak van zorg en onderwijs. We richten ons op jongeren in het voortgezet onderwijs met (vermoedelijke) ontwikkelingsproblematiek. Deze jongeren lopen vast op verschillende gebieden in hun leven, zoals op school en thuis. De zorgen van ouders nemen toe, de cijfers gaan achteruit en er dreigt uitval op verschillende vlakken. In ons trainingsprogramma werken we aan daadwerkelijke verandering met blijvende effecten en werken we aan zelfstandigheid. Intensieve begeleiding na schooltijd, op onze Trainingslocatie, zorgt ervoor dat vermijdende gedragspatronen worden vervangen door effectieve gedragspatronen. Daarnaast leren we jongeren interventietechnieken om hun zelfvertrouwen te vergroten.

Het onderwijs gerelateerde aspect van de begeleiding valt niet onder de verantwoordelijkheid van de gemeente, maar de zorg op de Trainingslocatie wordt vergoed volgens de Jeugdwet.

Bij YOEP hebben we jarenlange ervaring met jongeren met ontwikkelingsproblematiek zoals autisme en AD(H)D. Vanuit die ervaring kennen we de juiste voorwaarden op het gebied van veiligheid en structuur. Na schooltijd komen jongeren naar onze trainingslocatie, waar dagelijks wordt geoefend in het aanleren van nieuwe vaardigheden. Herhaling en oefening zijn de sleutel tot blijvend succes.

Methodieken

We begeleiden jongeren bij het aanleren van vaardigheden op het gebied van executieve functies, zoals plannen, organiseren, effectief werken en emotieregulatie. Naast de dagelijkse begeleiding heeft de jongere regelmatig een coachgesprek met de casusregisseur, waarin dieper wordt ingegaan op persoonlijke doelen en knelpunten. Bij YOEP werken we systeemgericht, dat betekent dat we de ontwikkeling van de jongeren bekijken en benaderen vanuit de context van hun omgeving. We werken daarom samen met school en de ouders/verzorgers. De doelen voor het traject worden voorafgaand aan de start vastgelegd in een individueel begeleidings- en/of behandelplan. Deze doelen worden zo concreet mogelijk geformuleerd. Zij helpen om daadwerkelijk resultaat te behalen. Een gemiddeld traject op onze Trainingslocatie duurt ongeveer 9 maanden.

Begeleidingsvormen

Lees hieronder over de verschillende begeleidingsvormen die wij kunnen toepassen tijdens de behandeling. Deze zijn zowel individueel gericht en/of op het gezin of andere netwerken (bijvoorbeeld school).

Hoe verloopt het behandeltraject?

Je kunt bij de YOEP-groep terecht met een verwijzing van een specialist. Maar wat gebeurt er daarna?

Veelgestelde vragen

Vragen? Bijvoorbeeld over de vergoedingen & eigen risico, hoe je je bij ons kunt aanmelden of met welke zorgverzekeraars wij contracten hebben?

Wachttijden

Wachten is nooit prettig, vooral als je snel geholpen wilt worden. Per hulpvraag en regio kan er sprake zijn van verschillende wachttijden. Wij doen we er alles aan om de wachttijd zo kort mogelijk te houden. Op onze locatie pagina’s vind je de actuele wachttijden.

YOEP is er ook voor

Home

Privacyverklaring

Nieuws & blogs

Contact

Ervaringsverhalen