Identiteit, eigenheid en gender

Voor alle vragen over identiteit, eigenheid en gender

Het traject Identiteit eigenheid en gender biedt meer inzicht in vragen over gender, liefdesvoorkeuren en de uitingen hiervan. We zijn er om kinderen, jongeren, ouder(s) en professionals van meer inzichten omtrent de vraagstukken op het gebied van eigenheid en gender te voorzien.

Onze begeleiding voor identiteit, eigenheid en gender helpt!

Het ambulante begeleidingstraject Identiteit, eigenheid en gender biedt ondersteuning en begeleiding aan kinderen, ouder(s) en/of professionals die vastlopen op gebieden rondom identiteit, eigenheid en gender. Wij kijken daarbij naar de verschillende leefgebieden van het kind en het gezin. De inhoud van het traject richt zich op het ontdekken en versterken van de (zelf-)acceptatie, (h)erkenning, begrip en de omgang met het ‘anders zijn’. 

Hoe onze begeleiding werkt

Het traject Identiteit, eigenheid en gender biedt ondersteuning en begeleiding aan kinderen, jongeren, hun ouder(s) en professionals die vastlopen op vragen rond identiteit, diversiteit, gender & eigenheid. Hierbij werken we met drie verschillende begeleidingsvormen:

Kindbegeleiding

Ouderbegeleiding

Schoolbegeleiding

Voor wie?

Het traject Identiteit eigenheid en gender is er voor kinderen, jongeren, hun ouder(s) en professionals die vastlopen op vragen rond identiteit, diversiteit, gender & eigenheid.

Basismethodieken in de trajecten Identiteit, Eigenheid & Gender

Hoe verloopt het behandeltraject?

Je kunt bij de YOEP-groep terecht met een verwijzing van een specialist. Maar wat gebeurt er daarna?

Veelgestelde vragen

Vragen? Bijvoorbeeld over de vergoedingen & eigen risico, hoe je je bij ons kunt aanmelden of met welke zorgverzekeraars wij contracten hebben?

Wachttijden

Wachten is nooit prettig, vooral als je snel geholpen wilt worden. Per hulpvraag en regio kan er sprake zijn van verschillende wachttijden. Wij doen we er alles aan om de wachttijd zo kort mogelijk te houden. Op onze locatie pagina’s vind je de actuele wachttijden.

YOEP is er ook voor