Buitenzorg

Buitenzorg is ambulante begeleiding in de natuur

Buitenzorg is er voor kinderen tussen 7 en 12 jaar die vastlopen in hun dagelijkse leven. Kinderen bevinden zich met Buitenzorg in natuurlijke omgeving waarbij de verschillende activiteiten inzetten om de kinderen weer in hun kracht te zetten.

Onze Buitenzorg helpt!

Buitenzorg wordt aangeboden op een kleinschalige zorgstal gevestigd in Amsterdam-Noord waarbij het buitenleven, de natuur en dieren doelgericht ingezet worden binnen de begeleiding. De zorgstal biedt een veilig, uitdagend en inspirerend leerklimaat waar veel verschillende activiteiten kunnen worden ingezet die kinderen helpen om te sterken in hun zelfvertrouwen en eigen kracht.

Hoe gaat Buitenzorg te werk?

Ervaringsgericht en bewegend leren staat centraal. Er is individuele begeleiding en begeleiding in kleine groepjes mogelijk. Er wordt gewerkt middels een gestructureerd programma waarbij het kind werkt aan individuele doelen.

Voor wie?

Voor kinderen tussen de 7-12 jaar die vastlopen in hun dagelijks leven, op school of thuis.

Lees meer over de verschillende begeleidingsvormen die wij kunnen toepassen in de behandeling. Deze zijn zowel individueel gericht en/of op het gezin of andere netwerken (bijvoorbeeld school).

Hoe verloopt het behandeltraject?

Je kunt bij de YOEP-groep terecht met een verwijzing van een specialist. Maar wat gebeurt er daarna?

Veelgestelde vragen

Vragen? Bijvoorbeeld over de vergoedingen & eigen risico, hoe je je bij ons kunt aanmelden of met welke zorgverzekeraars wij contracten hebben?

Wachttijden

Wachten is nooit prettig, vooral als je snel geholpen wilt worden. Per hulpvraag en regio kan er sprake zijn van verschillende wachttijden. Wij doen we er alles aan om de wachttijd zo kort mogelijk te houden. Op onze locatie pagina’s vind je de actuele wachttijden.

YOEP is er ook voor