PHHaastrecht gaat samen met YOEP

PHHaastrecht is voornemens zich ook aan te sluiten bij de netwerkorganisatie van de YOEP-groep. Doordat PHHaastrecht en YOEP op inhoudelijk vlak de krachten bundelen ontstaat er voor u als cliënt een organisatie met een breed aanbod van begeleiding, advies en ondersteuning binnen de GGZ (Basis en Specialistisch) voor zowel volwassenen als voor jeugd, en Jeugd & Opvoedhulp (J&O).

Over PHHaastrecht

PHHaastrecht werkt als GGZ-instelling met 50 collega’s; (GZ-) psychologen, vaktherapeuten, orthopedagogen, ervaringsdeskundigen en secretarieel medewerkers. Er wordt vanuit 9 locaties in de regio Utrecht-West en Midden-Holland gewerkt, waarbij GGZ wordt geboden aan volwassenen en jeugdigen met, voor het grootste deel, relatief lichte zorgvragen. Daarnaast heeft PHHaastrecht zorgaanbod voor patiënten met stabiele chronische problematiek.

Door deze samenwerking kan er nog meer bijgedragen worden aan effectieve en betaalbare (jeugd)zorg. De kernwaarden, cultuur en manier van werken van YOEP en PHHaastrecht sluiten goed op elkaar aan. Innovatie en constante verbeterprocessen zijn de drijfveren voor zowel de medewerkers van PHHaastrecht als voor de medewerkers van YOEP, evenals het streven naar een hoge cliënttevredenheid. Deze overname is nog wel onder voorbehoud van goedkeuring door de NZa.

Voor verwijzers

De krachtenbundeling van PHHaastrecht en YOEP zal meer integrale hulp opleveren. Voor verwijzers zal er geen wijziging optreden; verwijzingen kunnen op dezelfde manier blijven binnenkomen op de AGB-codes van PHHaastrecht en YOEP.

Voor cliënten, ouders en verzorgers

Voor u als cliënt van YOEP of PHHaastrecht verandert er niets. De zorg die wij nu verlenen wordt op dezelfde wijze voortgezet met dezelfde bekende professionele medewerkers. De continuïteit en kwaliteit zal onveranderd worden gewaarborgd.

Bekijk ook

YOEP in een nieuw jasje

YOEP in een nieuw jasje. Wij introduceren trots ons nieuwe logo en vernieuwde website, waarmee we onze cliënten, verwijzers en sollicitanten beter kunnen informeren. Meer weten over de betekenis van ons nieuwe logo en wat u op de website kunt vinden? Lees dan verder en neem vooral een kijkje op deze site! 

YOEP en Groei & Glunder gaan samen

YOEP en Groei & Glunder hebben dezelfde missie om de jeugdzorg in Nederland te verbeteren, zorgeloze zorg te bieden aan gezinnen, en niet alleen de cliënten maar ook de eigen collega’s te laten groeien en ontwikkelen.