SKJ opleidingen

Als jeugd- en gezinprofessional dien je SKJ gecertificeerd te zijn. SKJ staat voor Stichting Kwaliteitsregister Jeugd en is hét beroepsregister voor alle jeugdprofessionals van Nederland. Met een SKJ-registratie laat je zien dat je de ervaring, kennis en vaardigheden in huis hebt om goede hulp te bieden in complexe situaties. 

SKJ-registratie

Een SKJ-registratie vereist (onder andere) het volgen van trainingen, cursussen of het bijwonen van congressen. Zo zorg je ervoor dat je continue blijft werken aan je vakbekwaamheid. Op dit moment bieden we bij YOEP vijf SKJ-gecertificeerde trainingen. De SKJ- trainingen zijn geaccrediteerd voor de SKJ kamer jeugd- en gezinsprofessional. De trainingen bestaan allemaal uit twee dagdelen en staan in zijn totaliteit per training garant voor vier- zes punten.   

Oplossingsgericht zijn –  4 punten  

In de cursus oplossingsgericht zijn leer je door een combinatie van theorie en oefeningen op de meest efficiënte manier oplossingsgericht te werk gaan en wat oplossingsgerichtheid jou en je cliënten kan opleveren. De kern van oplossingsgericht zijn is dat de focus ligt op de gewenste situatie, op reeds bereikte successen, op krachten en mogelijkheden en dat alles zonder afbreuk te doen aan het verdriet en de pijn van een client. Daarnaast besteden we ook aandacht aan de wondervraag, één van de bekendste onderdelen van het oplossingsgerichte. Deze vraag geeft mensen ruimte om over een immens bereik van mogelijkheden na te denken. Verder oefenen we met de flow-charts om de relatie tussen hulpverlener en cliënt te onderzoeken, en bieden we in de training een mooie oplossingsgerichte manier van intake aan, namelijk de cirkeltechniek.  

Systemisch werken –  4 punten  

De cursus systemisch werken geeft inzicht over: 

Daarnaast wordt er tijdens deze cursus aandacht geschonken aan het verdiepen van onze kennis over systemisch werken. Systeem gericht werken is een visie waarmee je naar een cliënt kijkt als onderdeel van zijn systeem. Het resultaat is een werkwijze waarbij systeemtheoretische principes als interactie, wederkerigheid, binding en regels een rol spelen. Het is belangrijk om bepaalde patronen te herkennen en ook te weten wat te doen om die patronen, waar nodig, te doorbreken. Verdere thema’s die ter sprake komen zijn: 

Faalangst – herkennen en bestrijden –  6 punten  

Een laagdrempelig training over faalangst voor onderwijsmedewerkers en zorgcoaches en andere belangstellenden. De training bestaat uit twee delen: in deel I staat psycho-educatie en herkenning van faalangst centraal. Deel II is een verdiepende module voor allen die deel 1 hebben gevolgd. In deze module worden handvatten aangereikt om begeleiding te kunnen bieden bij faalangst. Naast theorie geeft deze training veel ruimte om te ervaren, te oefenen en om eigen casussen te bespreken. 

Transactionele analyse –  6 punten  

In deel 1 van de training transactionele analyse hebben we het voornamelijk over de dramadriehoek en hoe deze doorbroken kan worden. De dramadriehoek is een visuele weergave van communicatiepatronen die je aan kunt nemen wanneer je blijft vastlopen in je communicatie. Je kunt dan de rol aannemen van de Redder, de Aanklager of het Slachtoffer. Deze drie sociale rollen vullen elkaar aan.  

Het tweede deel van de training transactionele analyse staat in het teken van de transfer van de dramadriehoek naar de kansendriehoek. Hierbij is het de bedoeling dat jezelf gaat ervaren hoe het voor jou werkt en tegelijk leer je hoe je het in de praktijk kan toepassen. In onze training over de drama- en de kansendriehoek leer jij hoe je bewust in contact blijft met je zelf en de ander! 

Klachtenregistratie

YOEP biedt geaccrediteerde scholingen aan vanuit het SKJ. Wij streven uitdrukkelijk naar kwalitatief hoogstaande trainingen. Om deze kwaliteit te kunnen waarborgen en te verbeteren, hanteren wij al sinds 1998 een gecertificeerd kwaliteitssysteem volgens de internationale norm ISO-9001. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over onze trainingen. Bespreek de klacht eerst met de betrokken docent. Komt u er samen niet uit, dan kunt u een klacht indienen bij onze interne klachtenfunctionaris. U kunt uw klacht of verbeteringsvoorstel op alle mogelijke manier indienen: mondeling, per telefoon, mail of brief, wat voor u het eenvoudigst is. Voor meer informatie kunt u onderstaand ons klachtenreglement downloaden. 

YOEP is er ook voor