YOEP en Ad Astra slaan de handen ineen

YOEP en Ad Astra slaan de handen ineen

YOEP Onderwijs en Zorg en Ad Astra hebben besloten om samen verder te gaan. Beide organisaties
werken op het raakvlak van onderwijs en zorg en vullen elkaar daardoor naadloos aan.

YOEP concentreert zich met 60 professionals, waaronder Kinder- en Jeugdpsychiaters, artsen,
psychologen en orthopedagogen voornamelijk op ambulante diagnostiek en behandeling in SGGZ.
YOEP is werkzaam in de regio’s Zuid-Holland Zuid, Midden-Holland, Haaglanden, Holland-Rijnland,
regio Amsterdam, Gooi en Vechtstreek.

Ad Astra biedt begeleiding en behandeling aan kinderen en jongvolwassenen die vastlopen wegens
diverse ontwikkelingsproblematiek. Ad Astra concentreert zich op specialistische begeleiding,
jeugdhulp en generalistische basis gezondheidszorg (BGGZ en is werkzaam in de regio’s Midden-
Holland en Haaglanden.

Waarom gaan wij samen?
Door de krachtenbundeling ontstaat voor cliënten een organisatie met een breed aanbod van
integrale jeugdhulp en GGZ, welke van grote toegevoegde waarde is voor de jeugdzorg. Door te gaan
samenwerken kunnen wij nog meer bijdragen aan effectieve en betaalbare jeugdzorg. Innovatie en
constante verbeterprocessen zijn de drijfveren voor onze medewerkers, evenals een hoge
cliënttevredenheid.  Hierdoor komen we weer een stapje dichter bij onze doelstelling; de zorg voor
onze cliënten te optimaliseren en op een resultaatgerichte manier direct de juiste zorg kunnen
bieden.

Wat betekent dit voor jou als cliënt en voor u als ouder/verzorger?
De zorg die wij nu verlenen wordt op de kenmerkende YOEP- en Ad Astra-wijze voortgezet met
dezelfde bekende en professionele behandelaren. De continuïteit én kwaliteit van onze zorg zal
onveranderd worden gewaarborgd. Voor de kinderen en jongeren die bij ons onder behandeling
en/of begeleiding zijn zal er dan ook niets veranderen.

Wat betekent dit voor u als verwijzer?
De krachtenbundeling van YOEP en Ad Astra zal meer integrale jeugdhulp opleveren. Voor verwijzers
zal er geen wijziging optreden; de verwijzingen blijven lopen via YOEP en Ad Astra zelf.

Voor meer informatie over onze organisaties kijkt u op www.yoep.nl en www.adastra.nl.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen via communicatie@yoep.nl of
info@adastra.nl.