YOEP Onderwijs en Zorg neemt De Praktische GGZ (DPGGZ) over

YOEP Onderwijs en Zorg neemt De Praktische GGZ (DPGGZ) over

Samen staan we sterk!

Door deze overname zullen we een nog groter aanbod hebben van begeleiding, advies en ondersteuning op BGGZ en SGGZ gebied, niet alleen voor jeugd maar ook voor volwassenen.

Bovendien heeft DPGGZ een manier van werken en een cultuur die goed past bij YOEP, waardoor we ervan overtuigd zijn dat dit een goede stap is. Deze overname is nog wel onder voorbehoud van goedkeuring door de NZa.

Wat betekent dit voor jou als cliënt en voor u als ouder/verzorger?
De zorg die wij nu verlenen wordt op dezelfde kenmerkende YOEP en DPGGZ wijze voortgezet met dezelfde bekende en professionele behandelaren. De continuïteit én kwaliteit van onze zorg zal onveranderd blijven gewaarborgd. Voor de cliënten die bij ons onder behandeling en/of begeleiding zijn zal er dan ook niets veranderen.

Wat betekent dit voor u als verwijzer?
De krachtenbundeling van YOEP en DPGGZ zal meer integrale hulp opleveren. Voor verwijzers zal er voorlopig geen wijziging optreden; de verwijzingen blijven lopen via YOEP en DPGGZ zelf.

Voor meer informatie over onze organisaties kijkt u op www.yoep.nl en www.depraktischeggz.nl

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen via communicatie@yoep.nl en communicatie@depraktischeggz.nl