YOEP Gouda (Oudebrugweg)

Algemene informatie

Welkom bij YOEP op de locatie Oudebrugweg 7 in Gouda!

Wij zijn gevestigd in een fijn pand dichtbij Stolwijkersluis. Een gezellige, prettige en veilige omgeving waar we jongeren begeleiden die stagneren op één of meerdere (levens)gebieden. Op onze locatie wordt met een persoonlijk traject gewerkt aan zorgdoelen via begeleiding en behandeling bij specifieke problematiek. Daarnaast worden de jongeren gecoacht bij het aanleren van verschillende executieve vaardigheden op het snijvlak van onderwijs en zorg door het begeleiden van schoolwerk.

Op onze locatie wordt ook aandacht gegeven aan het aanleren van sociale vaardigheden door middel van individuele- en groepsactiviteiten. Bij het YOEP trainingsprogramma werken we met een team van betrokken en professionele begeleiders met achtergronden in zowel de zorg als het onderwijs. Hierdoor spreken onze medewerkers zowel zorg- als onderwijstaal wat helpt bij het integraal en gericht werken.

Type hulp en wachttijden

Als je het gevoel hebt dat je thuis of op school vastloopt, dan kun je soms een extra steuntje in de rug gebruiken. Onze medewerkers van het Wendbaar Team kunnen je daarbij helpen. Zij bieden ambulante behandeling of begeleiding op school, thuis of zelfs op je lokale sportvereniging.

20 weken

De scheidingspoli van YOEP biedt een uitgebreid programma voor begeleiding van ouders en kinderen voor, tijdens en na de scheiding. Hulp nodig met het opstellen van een ouderschapsplan? De scheidingspoli van YOEP helpt!

12 weken

Met het hebben van hoogbegaafdheid komen een heel aantal positieve eigenschappen. Wanneer jongeren met hoogbegaafdheid hiermee om leren gaan zullen ze minder vastlopen in het dagelijkse leven. Jongeren met hoogbegaafdheid kunnen last hebben van concentratie- en gedragsproblemen. De begeleiding van YOEP geeft jongeren de tools om op een positieve manier met de eigenschappen van hoogbegaafdheid om te gaan.

20 weken

Wanneer je tijdelijk niet in staat bent om de lessen in het voortgezet onderwijs -geheel of gedeeltelijk- te volgen, dan kan een snelle interventie het verschil maken. In samenwerking met de betreffende school zorgt YOEP ervoor dat de jongere toch bij kan blijven met het reguliere lesprogramma.

Het Doorstart programma van YOEP helpt de jongere bij onder andere: Depressie, autisme of angstproblematiek die de schoolgang kunnen belemmeren.

16 weken

Wanneer je vastloopt op meerdere gebieden in je leven, zoals op school en thuis dan is er vaak sprake van een neerwaartse spiraal die moeilijk te doorbreken is. Het trainingsprogramma van YOEP kan dan het verschil maken door een verandering in gang te zetten met blijvende effecten, waardoor je zelf de regie weer terugkrijgt.

Op onze Trainingslocatie bieden wij specialistische begeleiding en behandeling voor jongeren met een (vermoeden van) problematiek als: ADD, ADHD, angst, depressie en Autismespectrumstoornis (ASS).

De professionals die werken bij YOEP hebben meestal een achtergrond in zowel het onderwijs als de zorg. Zij spreken zowel onderwijs- als zorgtaal en dit helpt om integraal en gericht te kunnen werken om zo partijen met elkaar te verbinden.

8 weken

Let op: we hanteren een cliëntenstop voor CZ en Zilveren Kruis Achmea. U kunt contact opnemen met uw zorgverzekering voor zorgbemiddeling.

Routebeschrijving

Er zijn enkele parkeerplekken op ons terrein, maar ook in de directe omgeving is parkeergelegenheid.

YOEP locatie Oudebrugweg Gouda is goed bereikbaar met openbaar vervoer.

Vanaf Station Gouda, Arriva bus 497 richting Schoonhoven. Uitstappen bij halte Stolwijkersluis. Bus stopt op doorgaande weg, vanaf daar nog een klein stukje lopen.

Ons team in YOEP Gouda (Oudebrugweg)

Barbara Thiels

Onderwijscoach en Zorgcoach

Ilone van der Bas – Douma

Onderwijscoach Doorstart en Trainingslocatie

Imara van Zantwijk

Gedragswetenschapper en onderwijscoach

Jeannet Have

Onderwijscoach

Jedi Lindeboom

Stagiaire

Lucy van Zeijl

Facilitair medewerker

Marinda Vermeulen

Onderwijscoach

Mark Muilenburg

Onderwijsbegeleider + denktankmedewerker

Natascha Lettink

Onderwijscoach Doorstart en Afterskool medewerker

Renée Geneste

Onderwijscoach en vaktherapeut

Rosalie van der Meer

Onderwijscoach Doorstart en Ambulant Begeleider

Saskia van Achthoven

Receptioniste

Bekijk ook

PHHaastrecht Hekendorp

YOEP Den Haag (Prins Mauritsplein)